ข่าวทั่วไป

นักวิ่งปอดเหล็กกว่า 2,000 คน ร่วมวิ่งการกุศลซุปเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน ดอกฝ้ายบาน ประจำปี 2563

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2563 เวลา 5.40 น.ที่ลานกีฬา Loei Extreme หน้าสำนักงาน ททท.จังหวัดเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน ในพิธีเปิดการแข่งขันวิ่ง ซุปเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน งานกาชาดดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2563 และได้ออกร่วมวิ่งประเภทซิตี้รัน ร่วมกับนักวิ่งทั่วไปตลอดเส้นทาง 5 กิโลเมตร โดยมีผู้ร่วมการแข่งขันทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติกว่า 2,000 คน

นายสัมพันธ์ คูณทวีลาภผล นายกเทศมนตรีเมืองเลย กล่าวว่า เทศบาลเมืองเลยร่วมกับชมรมเลยรันนิ่ง ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อสืบสานประเพณีประจำปีงานดอกฝ้ายบาน ในปีนี้ใช้ชื่อกิจกรรม Super Half Marathon DOK FAI BAN bobo by Loei Running ประจำปี 2563 ทั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์งานประเพณีงานดอกฝ้ายบาน วัฒนธรรมไทเลย ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2563 อีกทั้งเพื่อหารายได้ และส่งเสริมจัดทำกิจกรรมสำหรับเยาวชน เพื่อปลูกฝังให้หันมาออกกำลังกายกันมากขึ้น และหากมีรายได้เหลือหลังหักค่าใช้จ่าย ส่วนหนึ่งจะนำไปทำประโยชน์ให้แก่องค์กรการกุศลต่างๆในพื้นที่ รวมทั้งจัดทำอุปกรณ์ออกกำลังกาย เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์ที่ได้ทำต่อเนื่องมาทุกๆปี

สำหรับในปีนี้ ได้มีการจัดการแข่งขันแบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้1.ในประเภทซุปเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 25 กิโลเมตร 2. ประเภทมินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร 3.ประเภทซิตี้รัน ระยะทาง 5 กิโลเมตร ในรุ่นนี้ได้มีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการร่วมเข้าแข่งขันวิ่งตลอดเส้นทาง 4.ประเภทนักวิ่งประเภทแฟนซี  โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งประเภทต่างๆกว่า 2,000 คน การจัดการแข่งขันครั้งนี้คาดหวังว่า จะเป็นการกระตุ้มให้เยาวชนและประชาชนทุกเพศทุกวัยได้ออกกำลังกาย และเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ มีระเบียบมีวินัย รู้แพ้รู้ชนะ รู้อภัยอีก และเพื่อส่งเสริมพัฒนาจังหวัดเลยให้เป็นเมืองแห่งสภาพแวดล้อมที่ดี พร้อมทั้งเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดให้เป็นที่แพร่หลาย

ส่วนผลการแข่งขัน ประเภทซุปเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 25 กิโลเมตร เข้าเส้นชัยคนแรก นายธนพล รัตนพลแสน ประเภทมินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร นาย สุรเกียรติ ชากองมา ประเภทซิตี้รัน ระยะทาง 5 กิโลเมตร นายวรพล มงคลนุวัฒน์

แสดงความคิดเห็น - Facebook