ข่าวทั่วไป

ผู้ว่าฯเลย เรียกหัวหน้าส่วนเร่งถกแก้ปัญหาภัยแล้งและหมอกควันจากการเผาป่าเผาอ้อย ตั้งค่านำจับ 5 หมื่นบาท

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 63 ที่ห้องประชุมดึง ชั้น 2 ศาลากล […]