ข่าวทั่วไป

ศิษยานุศิษย์ต่างอาลัย !สิ้น หลวงปู่พัน ฐิตธัมโม พระเถระผู้ใหญ่สายธรรมยุต เกจิดังจังหวัดเลย

ศิษยานุศิษย์ต่างอาลัย !สิ้น หลวงปู่พัน ฐิตธัมโม พระเถระผู้ใหญ่สายธรรมยุต เกจิดังจังหวัดเลย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศิษยานุศิษย์สายปฏิบัติธรรมต่างสูญเสีย พระเถระผู้ใหญ่ พระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ อีกรูปของจังหวัดเลย หลวงปู่พัน ฐิตธัมโม เป็นพระเถระผู้ใหญ่พระสายปฏิบัติ ที่ชาวจังหวัดเลยให้ความเลื่อมใสศรัทธา เป็นพระสายคณะธรรมยุต หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เป็นพระที่เคร่งครัดในการวัตรปฏิบัติ ท่านได้ละสังขารอย่างสงบแล้ว เมื่อวันจันทร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลาประมาณ 03.56 น. ณ.วัดป่าสันติธรรม บ้านน้ำภู อ.เมือง จ.เลย สิริอายุ 88 ปี พรรษา 43

ตามชีวประวัติ หลวงปู่พัน ฐิตธัมโม เกิดเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2474 ที่บ้านนาโคก ต.นาอ้อ ปัจจุบันเป็น ต.ศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย โยมบิดา-มารดา ชื่อ นายพา และนางเฟือย ไม่ทราบนามสกุล เป็นบุตรคนโตในจำนวน 6 คน ในปี 2486 ท่านได้บรรพชา เป็นสามเณรสังกัดมหานิกาย ณ.วัดโพธิ์ศรี บ้านนาโคก ซึ่งในระหว่างบวชเป็นสามเณร ท่านมีโอกาสได้เคยติดตามครูบามูล เดินทางไปที่เมืองทุ่ง จ.ล้านช้าง ประเทศลาว เพื่อไปศึกษาวิชาอาคม กับหลวงปู่ยาครูน้อย ในระหว่างที่อยู่กับหลวงปู่ยาครูน้อยนี้ ท่านได้ติดตามท่านไปโปรดญาติโยม ที่เมืองปลา ประมาณ 1 ปี ก็เดินทางกลับจังหวัดเลย และสามารถสอบนักธรรมตรีได้ จนท่านบวชเณรได้ 2-3 ปี จนอายุ 15 ปีท่านก็ได้ลาสิกขาออกมาช่วยบิดามารดา ทำไร่ไถนา

จนอายุครบ 20 ปี ท่านได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุครั้งที่หนึ่ง ที่วัดศรีจันทร์ บ้านนาอ้อ ท่านก็ได้ลาสิกขาออกมา และแต่งงาน มีบุตรทั้งหมด 3 คน จนในปี พ.ศ. 2515 ภรรยาได้เสียชีวิต ท่านได้เลี้ยงบุตรธิดาเรื่อยมา จนกระทั่งประมาณพ.ศ.2520 ท่านปลงอนิจจังกับชีวิต เกิดความเบื่อหน่าย จึงอุปสมบทเป็นพระภิกษุ เป็นครั้ง 2  ฝ่ายธรรมยุติ เมื่ออายุ 46 ปี โดยได้อุปสมทบ ณ วัดศรีสุทธาวาส อ.เมือง จ.เลย มีพระเทพวราลังการ(หลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ) เป็นพระอุปัชฌาย์ มีพระสมุห์ไกรศรี เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการธีระพงศ์ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า ..”ฐิตธัมโม”  แปลว่า ผู้ตั้งอยู่ในธรรม

หลังจากที่ท่านบวชเป็นพระแล้ว ท่านก็กลับมาจำพรรษาอยู่ที่ วัดถ้ำผาปู่ ฝึกอบรมกรรมฐาน ทำสมาธิ ภาวนาเดินจงกรมอยู่กับ หลวงปู่คำดี ปภาโส และ หลวงพ่อสีทน สีลธโร(ศิษย์ผู้ใหญ่หลวงปู่คำดี และเป็นพระพี่เลี้ยงท่าน) หลวงปู่ได้เร่งทำความพากเพียร มองเห็นธรรมนำมาพิจารณา ละทิ้งคาถา อาคมที่เคยร่ำเรียนมา ออกธุดงค์ตามป่าเขา ร่ำเรียนจาก มหาวิทยาลัยธรรมชาติ และจากครูบาอาจารย์หลายรูปหลายองค์  จนเมื่อปี 2524 หลวงปู่พัน ฐิตธัมโม ท่านจำพรรษาอยู่ที่ วัดป่าบ้านน้ำภู(วัดป่าสันติธรรม) ปฏิบัติธรรมภาวนา จนถึงวาระสังขาร

กำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลถวายแด่องค์ หลวงปู่พัน ฐิตรมโม วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น. เคลื่อนสรีระสังขารหลวงปูจากกุฏิไปยังศาลาวิหารที่ตั้งแห่งธรรม วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 07.00  น. ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสามเณร เวลา 18.00 น. ทำวัตร สวดมนต์ เจริญจิตภาวนา วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ประชุมเพลิง

แสดงความคิดเห็น - Facebook