ข่าวทั่วไป

จังหวัดเลยประสารมือกับ ม.ศิลปากร จด MOU พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายให้เกิดการยอมรับสู่สากล

จังหวัดเลยประสารมือกับ ม.ศิลปากร จด MOU พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ […]