ข่าวทั่วไป

เริ่มภารกิจแล้ว ทบ.ส่ง MI -17 ขนรถแทรกเตอร์ กระบะ ทำแนวดับไฟบนภูกระดึง วันแรกได้ 2 คัน

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 63 ที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ต.ศร […]