ข่าวทั่วไป

เลยยังแล้งเร่งทำฝนเทียม ให้ตกเหนืออ่างเก็บน้ำหมานและอ่างเก็บน้ำเลย

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 63 นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วย นางสาววาสนา วงษ์รัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน จังหวัดขอนแก่น พร้อมนายเริงชัย รักอยู่ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเลย ได้นั่งเฮลิคอปเตอร์สำรวจดูสภาพอากาศ ที่จะเหมาะกับสภาพทำฝนหลวง หลังจากน้ำในอ่างเก็บน้ำ น้ำหมานตอนบนบ้านโป่งเบี้ย ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย มีน้ำแห้งขอด และอ่างเก็บน้ำน้ำเลย อันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริ บ้านสวนปอ ตำบลแก่งศรีภูมิ อำเภอหลวง จังหวัดเลย เหลือเพียงน้ำ 21.342 ล้าน ลบ.ม จากความจุ 35.807 ล้าน ลบ.ม

โดยอ่างเก็บน้ำทั้ง 2 อ่าง สภาวะน้ำในอ่างเหลือน้อย และได้มีความสำคัญต่อชาวจังหวัดเลย ที่ได้หล่อเลี้ยงให้กับประชาชนในหลายๆอำเภอ โดยอ่างเก็บน้ำน้ำเลย ได้ไหลผ่านอำเภอภูหลวง อำเภอวังสะพุง อำเภอเมือง และอำเภอเชียงคาน ไหลลงสู่แม่น้ำโขง เป็นแหล่งน้ำเพื่อนำไปใช้ในการเกษตร ส่วนอ่างเก็บน้ำน้ำหมานตอนบน ได้เป็นแหล่งน้ำดิบ ที่การประปาส่วนภูมิภาค สูบน้ำมาผลิตน้ำประปาให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเลย ใช้ โดยขณะนี้ เหลือน้ำให้อ่างเก็บน้ำเพียง 4.298 ล้าน ลบ.ม หรือ 16.22 % จากความจุ 26.500 ล้าน ลบ.ม.

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เปิดเผยว่า วันนี้ได้ร่วมบินสำรวจทำฝนหลวง อย่างน้อย 2 จุด โดยจุดแรกจะเป็นอ่างเก็บน้ำหมานตอนบนบ้านโป่งเบี้ย อำเภอเมือง โดยมีพื้นที่รับน้ำฝนอยู่ที่ 100 ตารางกิโลเมตร และจุดสองคือ อ่างเก็บน้ำน้ำเลยฯ บ้านสวนปอ อำเภอภูหลวง ซึ่งมีพื้นที่รับน้ำฝน 400-500 ตารางกิโลเมตร ซึ่งทางฝนหลวงได้ขึ้นบินสำรวจ โดย 2 อ่างเก็บน้ำนี้ มีความสำคัญ ที่จะต้องเติมน้ำให้อ่าง เพื่อหล่อเลี้ยงประชาชนชาวจังหวัดเลย เมื่อสภาพของอากาศพร้อม ซึ่งทางฝนหลวงจะได้วิเคราะห์แล้ว สามารถมาทำฝนหลวงได้ ก็พร้อมที่จะมาทำทันที

ด้านนางสาววาสนา วงษ์รัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน จังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า สำหรับการปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดเลยนั้น ทางศูนย์ ได้ติดตามสถานการณ์ตลอด หากสภาพอากาศเอื้ออำนวย เรื่องของความชื้น เรื่องของลม แล้วก็เรื่องของการยกตัวของอากาศ ทางฝนหลวงก็วางแผนพร้อมที่จะขึ้นบินทันที เพราะว่าสภาพอากาศนั้น จะต้องดูวันต่อวัน เนื่องจากว่าในช่วงนี้มันเป็นหน้าแล้ง จากสภาพของอากาศ ไม่สามารถทำได้ทุกวัน หากวันไหน สภาพอากาศเหมาะสม เราก็วางแผนขึ้นปฏิบัติการทำฝนหลวงทันที

แสดงความคิดเห็น - Facebook