ข่าวทั่วไป

วางกฎเข้มซื้อขายในตลาดลอตเตอรี่ จ.เลย บิ๊กคลีนนิ่งก่อนเปิด หวั่นเป็นแหล่งระบาดเชื้อโควิด

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที ห้องประชุมโรงพยาบาลอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอวังสะพุง เป็นประธานประชุม กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID- 19) ในตลาดลอตเตอรี่อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยมีบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำเภอวังสะพุง สาธารณสุขอำเภอวังสะพุง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอ รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขเทศบาลเมืองวังสะพุง หัวหน้าไปรษณีย์สาขาวังสะพุง ท้องถิ่นอำเภอ ร่วมทั้งผู้ประกอบการตลาดลอตเตอรี่อำเภอวังสะพุง

โดยได้มีกำหนดมาตรการในการดำเนินการเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ที่เป็นบุคคลที่มารับสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ไปรษณีย์สาขาวังสะพุง และตลาดลอตเตอรี่ ของทุกวันที่ 5 และ 20 ของทุกเดือน จะต้องทำความสะอาดพ่นยาฆ่าเชื้อในวันเปิดทำการทั้งไปรษณีย์ และตลาด และได้กำหนดมาตรการกำหนดจุดเข้า ออก มีการคัดกรอง ถ้าพบบุคคลที่มีไข้ จะนำตัวไปสอบประวัติและวินิจฉัยโรคที่โรงพยาบาลอำเภอวังสะพุง และดำเนินการตามมาตรการทางสาธารณสุข กำหนดให้มีจุดล้างมือก่อนเข้า และออก และจุดอื่นๆ กำหนดการเรียงคิวรับสลากกินแบ่ง และมีจิตอาสาคอยกดบัตรคิวให้ และให้ยืนห่างกันประมาณ 1 เมตร ตามจุดที่กำหนดให้ยืน กำหนดให้บุคคลที่เข้าไปรับและซื้อ ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลต้องใส่หน้ากากอนามัยแบบผ้า หรือแบบที่ใช้ในสถานพยาบาล มีการประชาสัมพันธ์ตลอดเวลาในการป้องกันตนเองและมาตรการที่จะเข้าไปรับและซื้อ ขายสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งสรุปโดยรวมคือไม่ให้คนที่ป่วยเข้าไปได้ และไม่ให้มีการสัมผัส ให้อยู่ห่างกันหรือต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคน

กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มบุคคลที่ไปจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลในต่างจังหวัด ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.สำรวจจัดทำทะเบียนบุคคล ที่ไปจำหน่ายสลากในต่างจังหวัดโดยให้ระบุว่าไปจำหน่ายที่พื้นที่ใด อำเภอ จังหวัดอะไร ซึ่งในแต่ละหมู่บ้านจะมอบหมายให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน สมาชิกสภาอปท. แบ่งการรับผิดชอบคนละกี่คน ต่อครัวเรือนตามจำนวนคนที่ไปจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งกลับมาถึงบ้านจะต้องมารายงานตัวต่อเจ้าพนักงานตามกฎหมายคือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล เพื่อตรวจคัดกรองแล้วนำแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่

ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า ตลาดลอตเตอรี่อำเภอวังสะพุง ในงวดนี้จะเริ่มเปิดขายในวันที่ 20 มีนาคม 63 ซึ่งจะมีคนซื้อและคนขาย นับหมื่นคนมารวมกันในที่จุดเดียวกัน ประชาชนในจังหวัดเลยยังมีกระแสอยากให้ปิดตลอดลอตเตอรี่ชั่วคราว กลัวว่าเจ้าหน้าที่ไม่สามารถควบคุมดูและคัดกรองไม่ทั่วถึง อาจจะกลายเป็นแหล่งระบาดเชื้อโควิด-19 ที่ยากจะควบคุมได้

แสดงความคิดเห็น - Facebook