ข่าวทั่วไป

เลยใช้โปรแกรมไทยคิวเอ็ม เช็คอิน ผู้ค้าลอตเตอรี่กักตัวนับ 10,000 ราย

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอวังสะพุง  เข้มสั่งให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ในพื้นที่ติดตามผู้ค้าลอตเตอรี่ที่กลับขายลอตเตอรี่จากต่างจังหวัด ที่ลงทะเบียนกว่า 10,000 คน ในอำเภอวังสะพุง ให้กักตัวอยู่บ้านอย่างเข้มงวด โดยใช้โปรแกรมไทยคิวเอ็ม ของกรมการปกครอง หากมีการเคลื่อนตัวเกิน 50 เมตร จากบ้าน จะส่งสัญญาณบอกกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ หลังจากผู้ค้าลอตเตอรี่ได้ทะลักกลับภูมิลำเนา จากกรณีคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลได้มีมติเลื่อนการออกวางวัลของสลากงวดที่ 1 เมษายน 63 เป็นวันที่ 2 พฤษภาคม 63

นายประยูร อรัญรุท เผยว่า ขณะนี้ผู้ค้าลอตเตอรี่ที่ได้ลงทะเบียนไว้และได้ออกไปจำหน่ายตามจังหวัดต่างๆทั่วประเทศไทย ได้ทยอยกลับมาภูมิลำเนา ทางอำเภอวังสะพุง ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดเลย สาธารณสุขอำเภอ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่เป็นผู้มีอำนาจตาม พรบ.ควบคุมโรค และ อสม.ประจำหมู่บ้าน ให้ผู้ค้าลอตเตอรี่เข้ามารายงานตัว และต้องปฎิบัติตนตามที่กรมควบคุมโรคกำหนดอย่างเคร่งครัด ซึ่งต้องมารายงานตัวต่อเจ้าพนักงานตามกฎหมาย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทันทีที่กลับถึงบ้าน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ในพื้นที่ซักประวัติ วัดไข้ เพื่อวินิจฉัยโรค ดำเนินการตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

โดยขณะนี้ได้รับรายงานจาก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในอำเภอวังสะพุง มีผู้ค้าลอตเตอรี่ได้เข้ามารายงานตัวแล้วตัวเลขอยู่ที่ 8,970 คน และอีกวันหรือสองวันน่าจะถึง 10,000 คน และครบตรงกับตัวเลขผู้ลอตเตอรี่ที่ไปจำหน่ายในต่างจังหวัดที่ได้ลงทะเบียนไว้ ซึ่งทางอำเภอได้ใช้โปรแกรมไทยคิวเอ็ม ของกรมการปกครอง เป็นตัวเช็กอิน มีการกรอกข้อมูลและสามารถติดตามตัวได้ คนมาลงทะเบียนหากมีการเคลื่อนตัวเกิน 50 เมตร จากบ้านเครื่องก็จะส่งสัญญาณบอกไปยัง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสำหรับการคาดการณ์ในเรื่องของการกักตัวให้อยู่ที่บ้าน ในระยะ 14 วัน ซึ่งเป็นกระบวนการปฎิบัติในเรื่องกักตัวไม่ให้ออกจากบ้าน ของกระทรวงสาธารณะสุข และปฎิบัติตามมติของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อของจังหวัดเลย  ซึ่งเป็นการแยก กินอาหาร แยกนอน แยกคน ในเบื้องต้นผู้ค้าลอตเตอรี่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี พอมาถึงรีบมารายงานผู้นำชาวบ้านทันที และการกักตัว ยังให้ความร่วมมือดี ซึ่งจะมี อสม.เข้าสอบถามดูแลและสังเกตอาการผู้กักตัวตลอดจนครบ 14 วัน

แสดงความคิดเห็น - Facebook