ข่าวทั่วไป

ผู้ว่าฯเลย ชวนชาวเมืองเลยปลูกผัก ลดค่าใช้จ่ายเศรษฐกิจยุคโควิด-19

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัด นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมด้วยนางชะตา ธุลีจันทร์ พัฒนาการจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมทำโครงการปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ไว้บริโภคในครัวเรือน โดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตเป็นทางออก ลดรายจ่ายในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ในช่วงเกิดการระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม เผยว่า ในสถานการณ์ที่ประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COWID-19) พี่น้องประชาชนได้งดการเดินทางออกจากบ้าน งดการจัดกิจกรรมทางสังคมต่างๆ พักอยู่กับบ้านพักอาศัย จึงอยากขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเลยทั้ง 14 อำเภอ ที่มีจำนวน 155,620 ครัวเรือน รวมทั้งผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองท้องถิ่น ร่วมโครงการ 90 วัน “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” เป็นการลดรายจ่ายในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว และเป็นแหล่งอาหารในครัวเรือน ด้วยการน้อมนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการดำรงชีวิต

ด้านเจ้าของโครงการ นางชะตา ธุลีจันทร์ พัฒนาการจังหวัดเลย กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กลายเป็นโรคระบาดครั้งใหญ่ของโลก ส่งผลกระทบให้ เศรษฐกิจของประเทศต่างๆรวมทั้งประเทศไทย ประกอบกับความตื่นตระหนกของประชาชนเกรงว่า สินค้า อุปโภค บริโภค จะขาดแคลน ดังนั้นทางกรมการพัฒนาชุมชนเห็นว่า การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตเป็นทางออกและนำพาประเทศรอดพันวิกฤตได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้กับประชาชน ถือเป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ

เพื่อให้การดำเนินงานตามแนวปฏิบัติการ 90 วัน”ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ดังนั้นจังหวัดเลยโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย จึงดำเนินการส่งเสริมส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและประชาชนภายในจังหวัดดำเนินการปลูกผักไป โดยเริ่มจากที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัด และบ้านพักของรองผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งหากประชาชนทำกันทุกครอบครัวก็จะมีพืชผักสวนครัวไว้ประกอบอาหารอย่างเพียงพอและไม่เดือดร้อน

แสดงความคิดเห็น - Facebook