ข่าวบ้านเมือง

ผู้ว่าฯเลย รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน ในหลวง-ราชินี มอบให้โรงพยาบาล

 วันที่ 21 เมษายน 2563 ณ ห้องโถง ชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน ในพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์  เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมี นพ.ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย  พร้อมนำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลยร่วมพิธี

สนใจระบบโซล่าเซลล์ โทร 089-9408718
หรือ สื่อสารผ่านไลน์ Line ที่ https://lin.ee/jJarIIT

นายแพทย์ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย กล่าวว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในปัจจุบันยังคงทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังไม่สามารถควบคุม การแพร่ระบาดให้อยู่ในวงจำกัดได้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ   พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอุปกรณ์ ทางการแพทย์ให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อบรรเทาปัญหา การขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2563 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดเลย ประกอบด้วย หน้ากากอนามัย จำนวน 10,000 ชิ้น หน้ากากเลนส์ใส FACE SHIELD จำนวน 120 ชิ้น และ COVER ALL จำนวน 50 ชิ้น โดยขอให้จังหวัดจัดพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และสมพระเกียรติ ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย จะได้นำไปมอบให้ผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ต่อไป

แสดงความคิดเห็น - Facebook