ข่าวทั่วไป

อพท.5 จัดอบรมมัคคุเทศก์และผู้ประกอบการรถตู้ รองรับการเปิดการท่องเที่ยวอย่างปลอดโควิด-19

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ ห้องประชุมใบหยก โรงแรมใบบุญเพลส อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย นายธรรมนูญ ภาคธูป ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษเลย (อพท. 5) ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (ศทย.) ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัย เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว หลังสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 คลี่คลายกลับสู่ภาวะปกติ โดยมีกลุ่มมัคคุเทศก์และผู้ประกอบการรถตู้ปรับอากาศ ได้เข้ารับการอบรม

นายธรรมนูญ ภาคธูป เผยว่า หลังจากที่รัฐบาลได้ประกาศมาตรการผ่อนปรมระยะที่ -3 จากสถานการณ์การแพร่เชื้อวัสโควิด-19  ซึ่งทาง อพท. จะคาดว่าการท่องเที่ยวยังคงชะลออยู่ จนถึงเดือนกันยายนจะเริ่มมีการฟื้นตัว เนื่องจากประเทศไทยมีสาธารณสุขที่ดี หลังจากที่ประเทศไทยได้มีการชะงักการท่องเที่ยวได้หยุดลง ส่วนใหญ่ผู้ที่เดือดร้อนจะเป็นผู้ประกอบการ เช่นมัคคุเทศก์และผู้ประกอบการรถตู้ปรับอากาศ ในส่วนของชุมชนเนื่องจากการท่องเที่ยวเป็นอาชีพเสริม ชุมชนจึงรับมือการเปลี่ยนแปลงนี้ได้อยู่

ในระหว่างนี้เราได้ใช้มาตรการเยียวยาฟื้นฟู และสร้างความสามารถในการแข่งขันในอนาคต ซึ่งทาง อพท.ได้ประเมินว่ามีกลุ่มไหนบ้างที่ได้รับผลกระทบ  เราพบว่ากลุ่มของมัคคุเทศก์และผู้ประกอบการรถตู้ปรับอากาศ ที่ได้รับผลกระทบมากระดับหนึ่ง เราจึงเอา 2 กลุ่มมาผ่านกระบวนการอบรม พร้อมมาช่วยงานของ อพท.เช่นไปเก็บข้อมูลในชุมชน ไปเป็นผู้ช่วยงานของ อพท. ซึ่งเป็นการเยียวยาให้มีรายได้ในการลงพื้นที่ ถ้าหลังจากสถานการณ์มีการผ่อนคลายลงไปแล้ว กลุ่มของมัคคุเทศก์และผู้ประกอบการรถตู้ สามารถเล่าเรื่องราวของแต่ละชุมชนที่เราพาไปเก็บข้อมูล กับชุมชนที่เราจะเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยว ที่จะเป็นชุมชนที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวแล้วต้องปลอดจากโรคโควิด-19

และส่วนในการอบรมยังคงรักษาแนวการปฎิบัติทั้งมัคคุเทศก์และผู้ประกอบการรถตู้ ต้องมีหน้ากากเป็นของตัวเอง พร้อมกับมีหน้ากากไว้สำรองไว้ให้ผู้โดยสาร มีจุดพ่นแอลกอฮอล์ ร่วมทั้งมีการวัดไข้ทั้งตัวเองและผู้โดยสาร คือสิ่งเหล่านี้ต้องทำและรักษาเป็นมาตรฐานในการรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมาถึง รวมการอบรมในเรื่องการทำ CPR ซึ่งเราถือว่าการทำ CPR ทุกคนควรรู้ โดยเฉพาะ 2 กลุ่มที่เราอบรม กลุ่มพวกนี้มักจะเป็นนักเดินทาง มักจะพบกับอุบัติเหตุหรือผู้โดยสารช็อคเองก็สามารถช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้

แสดงความคิดเห็น - Facebook