ข่าวทั่วไป

ชาวเชียงคานร่วมตักบาตรข้าวเหนียว เปิดเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 63 เวลา 6.00 น. ที่ถนนชายโขง (ถนนคนเดินเชียงคาน) ตั้งแต่วัดศรีคุนเมือง ถึง วัดท่าคก อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยมีนายชนาส ชัชวาลวงค์ รองผู้ว่าราชการ เป็นประธาน ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว เปิดเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยว  พร้อมนายภูริวัจน์ โชตินพรัตน์ นายอำเภอเชียงคาน ข้าราชการ ประชาชน มาร่วมใส่บาตรยาวกว่า 1.5 กิโลเมตร ของถนนคนเดิน โดยมีพระสงฆ์จาก 10 วัด ในเขตตำบลเชียงคานมารับบิณฑบาตร

นายภูริวัจน์ โชตินพรัตน์ เผยว่า จากที่รัฐบาลได้มีการผ่อนปรนในระยะที่ 3 โดยมีการผ่อนคลายการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดได้  อำเภอเชียงคานได้เริ่มมีนักท่องเที่ยวได้เดินทางมาท่องเที่ยว และพักผ่อนในอำเภอเชียงคานบ้างแล้ว ผู้ประกอบการร้านค้า  ที่พักก็ได้เปิดให้บริการแล้ว ทั้งนี้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชาวอำเภอเชียงคาน พร้อมกับเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเชียงคาน ตามที่รัฐบาลได้มีมาตการผ่อนคลาย  ทางอำเภอเชียงคาน จึงได้ร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดเลย อพท.5 ผู้ประกอบการ และประชาชนคนเชียงคาน ได้มีโอกาสร่วมกันที่จะฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณี การตักบาตรข้าวเหนียวของคนเชียงคานจริงๆขึ้น เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือนได้รับรู้ ได้สัมผัสความเป็นเชียงคาน เข้าใจถึงวิธีใส่บาตรที่คนชาวเชียงคาน รุ่นปู่ ย่า ตา ยาย ยึดถือและ ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนาน

โดยสมัยโบราณการใส่บาตร ข้าวเหนียวที่จะนำมาใส่บาตร จะต้องเป็นข้าวเหนียวที่นึ่งมาใหม่ ๆ และแยกออกมา เพื่อใส่บาตรเท่านั้น และเมื่อพระเดินมาบิณฑบาตร ให้ใช้นิ้วมือหยิบข้าวเหนียวขึ้นมาเป็นก้อนเล็กๆ โดยไม่ต้องปั้น ใส่ลงไปในบาตร ทั้งนี้ชาวเชียงคานจะไม่นิยมใส่อาหารใดๆ ลงในบาตร จะมีก็เพียงข้าวเหนียว หรืออาจมีขนมเล็กน้อย หรือเป็นกล้วยเท่านั้น และที่สำคัญชาวเชียงคานจะไม่นำเงินใส่บาตรพระโดยเด็ดขาด และหลังจากใส่บาตรข้าวเหนียวตอนเช้าได้เสร็จแล้ว แต่ชาวเชียงคานก็จะนำเอากับข้าว อาหารที่ทำเสร็จใหม่ๆ เดินตามไปถวาย “จังหัน” ตามไปถวายที่วัด

แสดงความคิดเห็น - Facebook