ข่าวทั่วไป

จังหวัดเลย ผู้ป่วยไข้เลือดออกพุ่งเกือบ 300 ราย ชิคุนกุนยา พบผู้ป่วยแล้ว 90 ราย

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุมศาลากลางชั้น […]