ข่าวบ้านเมือง

โรงจำนำเทศบาลเมืองเลย ตุนเงิน 112 ล้านรับเปิดเทอม พบมีการจำนำมากว่าทุกปีก่อนเปิดเทอม

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 63 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเลย เตรียมเงินสดกว่า 112 ล้านบาท รองรับช่วงเปิดเทอม พร้อมลดดอกเบี้ยเหลือเพียง 0.125 ต่อเดือน สำหรับเงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท ได้มีประชาชนเริ่มทยอยนำของไปจำนำ เนื่องจากช่วงนี้ ใกล้เปิดเทอม โดยส่วนใหญ่ประชาชนจะนำทองคำรูปพรรณมาจำนำ เพื่อนำไปใช้จ่าย ซื้อชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียนของบุตรหลาน พบมีการจำนำก่อนเปิดเทอมมากกว่าทุกปีในช่วงเวลาเดียวกัน

นางบุศรา ชัยจันทร์ ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเลย เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้เตรียมเงินทุนสำรองไว้ประมาณ 112 ล้านบาท เพื่อรองรับประชาชน ที่จะนำทรัพย์มาจำนำในช่วงเปิดเทอม และประกอบกับสถานการณ์ โควิด- 19 ที่ผ่านมา พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบได้รับความเดือดร้อน ขาดรายได้ บางคนต้องหยุดงาน ไม่มีงานทำ ทางสถาธนานุบาลเทศบาลเมืองเลย จึงลดอัตราดอกดอกเบี้ยจากเงินต้น ยอดเงินไม่เกิน 5,000 บาท ลดดอกเบี้ยลงเพียงร้อยละ 0.125 ต่อเดือน หากเงินต้นเกินกว่า 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือน และยังได้ขยายเวลาการชำระหนี้การไถ่ถอน เฉพาะผู้จำนำทรัพย์ไว้ ในช่วงเดือน ธันวาคม 2562 – มิถุนายน 2563 ขยายเวลาชำระหนี้ไปเป็นระยะเวลา 8 เดือน นับจากวันที่ครบกำหนด จากเดิม 4 เดือน 30 วัน เป็น 7 เดือน 30 วัน

สำหรับในช่วงนี้จะมีประชาชนนำทรัพย์สินมาจำนำส่วนมากจะเป็นทองรูปพรรณ รองลงมาเป็นเครื่องมือช่างและเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาใช้บริการ เพื่อจะนำเงินไปเป็นใช้จ่ายเป็นค่าซื้อชุดนักเรียน หนังสือเรียนเป็นส่วนใหญ่ ปกติทุกครั้งก่อนเปิดเทอมจะมีผู้ปกครองนำทรัพย์สินมาจำนำ รวมถึงนำเงินไปใช้หนี้ แต่มาเปิดเทอมครั้งนี้พบว่าประชาชน ผู้ปกครองมาใช้บริการมากกว่าปกติกว่าทุกปี จึงได้เตรียมเงินสดสำรองไว้กว่า 112 ล้านบาท และทางสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเลย  ยังได้จัดสถานที่เตรียมเจลล้างมือไว้ ให้ผู้ที่มาใช้บริการ และขอให้ประชาชนที่มาใช้บริการขอให้สวมหน้ากากอนามัยทุกคน ขณะที่เก้าอี้ในโรงจำนำก็ได้จัดเว้นระยะห่าง นั่งสลับกันไปในขณะที่รอ

แสดงความคิดเห็น - Facebook