ข่าวทั่วไป

เลยพิทยาคม ทดสอบเตรียมเปิดเทอมใหม่แบบนิวนอร์มอลโดยยึดหลักให้นักเรียนปลอดภัย

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ที่โรงเรียนเลยพิทยาคม อำเภ […]