ข่าวทั่วไป

ลูกค้า ธกส.เลยเฮ! จับสลากรางวัลออมทรัพย์ทวีโชค มูลค่า 13 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ที่โรงแรมเลยพาเลซ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย นายศิริชัย สันต์สัมพันธ์กุล ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเลย  พร้อมด้วยนายศรีนารถ ชาธรรมมา นางรัตนาวลี  กุญชรมณี  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเลย  และคณะผู้บริหารสาขาในสังกัด ทั้ง 18 สาขา ร่วมกันจัดงาน การจับรางวัลออมทรัพย์ทวีโชค ในรอบที่ 1 ประจำปีบัญชี 2563 โดยมีนายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน พร้อมกับนายกิตติคุณ บุตรคุณ นายอำเภอเมือง คลังจังหวัด รองนายแพทย์ สสจ.เลย ร่วมจับรางวัล

นายศิริชัย สันต์สัมพันธ์กุล ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดเลย ได้กล่าวว่า โดยวัตถุประสงค์ ของการจัดงานจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค จากเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค เป็นบริการงินฝากออมทรัพย์ ประเภทใช้สมุดคู่ฝากอีกประเภทหนึ่ง จากหลายๆประเภทที่ ธ.กส ได้ให้บริการสำหรับบุคคลธรรมา ซึ่งหมายถึงประชาชนทั่วไป เช่น เกษตรกร พ่อค้าคหบดี เจ้าของกิจการธุรกิจ ลูกจ้าง พนักงานองค์กรของรัฐยกเว้นพนักงานของ ธ.ก.ส  การเปิดบัญชีเงินฝากประเภทบุคคลคนเดียว เป็นเจ้าของบัญชีเงินฝาก ผลตอบแทนที่จะรับนอกจากดอกเบี้ยเงินฝากแล้ว ยังมีสิทธิ์ในการจับรางวัล

โดยในการจับรางวัลเงินฝากออทรัพย์ทวีโชค ครั้งนี้ เป็นผู้ฝากเงินของสาขาในสังกัด สำนักงาน ธกส.จังหวัดเลยซึ่งมีจำนวน 18 สาขา ได้แก่ สาขาเลย กำเนิดเพชร วังสะพุง ด่านซ้าย เชียงคาน ผาขาว บ้านธาตุ หนองหินเอราวัณ ภูเรือ ปากชม เชียงกลม ภูกระดึง ท่าลี่ นาด้วง นาแห้ว ภูหลวง และหนองหญ้าปล้อง โดยมีรางวัลทั้งหมดมีจำนวน 830 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 13 ล้านบาท แยกเป็นรางวัล ดังนี้ รางวัลที่ 1 รถยนต์ โตโยต้า Hiluk Revo Smart Cap จำนวน 6 รางวัล รางวัลที่ 2 รถจักรยานยนต์ Honda Scoopy I จำนวน 43 รางวัล รางวัลที่ 3 ทองคำ น้ำหนัก 1 บาท จำนวน 70 รางวัล รางวัลที่ 4 ทองคำหนัก 2 สลึง จำนวน 186 รางวัล รางวัลที่ 5 ทองคำหนัก 1 สลึง จำนวน 531 รางวัล

ซึ่งปีนี้ผลการจับรางวัล 1 รถยนต์โตโยต้า Hiluk Revo Smart Cap จำนวน 6 รางวัล มีนางลุน แก้วสมบัติ ต.น้ำสวย อ.เมืองเลย 2. นายสมพงษ์ บุญกัน ต.แก่งศรีภูมิ อ.ภูหลวง 3. นส.อรัญญา สวรรค์ ต.ท่าช้างคล้อง อ.ผาขาว 4. นายเพ็ง ศรีทุมสุข แขวงพิมลราช จ.นนทบุรี 5. นางสุกัลยา นนทะโคตร ต.ร่องจิก อ.ภูเรือ 6. นส.ธัญรัตน์ น้อยคุณ ต.นาแขม อ.เมืองเลย

แสดงความคิดเห็น - Facebook