ข่าวทั่วไป

ททท.เลย หนุนมาตรการ “เราเที่ยวด้วยกัน” ช่วงหยุดยาวคาดรายได้สะพัดกว่า 100 ล้านบาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางสาวธนวัน กาสี ผอ. ททท. สำนักงานเลย เผยว่า สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยเริ่มคลี่คลายลง  ทางรัฐบาลก็ได้ผ่อนคลายมาตรการต่างๆ มากขึ้น และสร้างมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศมากขึ้น  แหล่งท่องเที่ยว โรงแรม รีสอร์ต เริ่มทยอยกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง ทำให้บรรยากาศของการท่องเที่ยว เริ่มกลับมาคึกคักมากขึ้น แต่รูปแบบของการท่องเที่ยวแบบเดิมต้องเปลี่ยนแปลงไป เปลี่ยนมาเป็นรูปแบบ “New Normal”

โดยทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเลย ได้เริ่มการกระตุ้นการท่องเที่ยวในระยะเริ่มแรก ได้ช่วยส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวในประเทศเป็นหลัก และในช่วงหยุดยาวที่จะถึงในวันที่ 25-28 กรกฎาคม 63 ซึ่งทางรัฐบาลเองได้ทำโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” ซึ่งเป็นการให้ลงทะเบียนวันแรกในวันที่ 15 ก.ค.ที่ผ่านมา ในส่วนของการท่องเที่ยวจังหวัดเลย ได้คาดการณ์จะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวตามโครงการน่าจะมีจำนวนมากขึ้น และคาดการณ์ว่า จะมีเงินสะพัดในช่วงวันหยุดยาวไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท ซึ่งทางที่พักต่างๆ ทั้งโรงแรมและ รีสอร์ต ต่างเริ่มออกโปรโมชั่นลดราคาให้กับนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะอำเภอเชียงคาน และตามแหล่งอุทยานต่างๆในจังหวัดเลย

จากสถานการณ์ประมาณการจำนวนนักท่องเที่ยวเข้าพักแรม และรายได้ของจังหวัดเลย ที่ผ่านมา หลังโควิดในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2563 ทางโรงแรม รีสอร์ต ในพื้นที่จังหวัดเลยได้ปิดบริการชั่วคราวในช่วงโควิด โดยยังมีอัตราการเข้าพักของนักท่องเที่ยวบ้างในเดือนมิถุนายน ที่ผ่านมา ซึ่งทางผู้ประกอบการด้านที่พักส่วนใหญ่ยังไม่มั่นในกับสถานการณ์ จึงยังไม่เปิดให้บริการ จึงมีอัตราการเข้าพักของนักท่องเที่ยวในโรงแรมอยู่ที่  2.31% จำนวนผู้เยี่ยมเยือน 14,587 คน รายได้ 26.98 ล้านบาท

ในส่วนของการท่องเที่ยวในเดือน กรกฎาคม ซึ่งได้มีวันหยุดยาว 2 ช่วง ในวันที่ 4-7 ที่ผ่านมา การท่องเที่ยวกับมาคึกคักอีกครั้ง ที่พักตามแหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะ อำเภอเชียงคาน เต็มตลอดช่วงวันหยุด  และคาดว่าวันหยุดที่จะถึงอีกไม่กี่วันข้างหน้า ช่วงวันที่ 25-28 ก.ค. ซึ่งมีแรงกระตุ้นมาจากภาครัฐในโครงการ มาตรการ “เราเที่ยวด้วยกัน” มาช่วยเสริมก็จะทำให้การท่องเที่ยวจังหวัดเลยกลับมาคึกคักอีกครั้ง ตามรูปแบบของการท่องเที่ยวแบบ “New Normal” ที่รายได้จากการท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาว รายได้จากการท่องเที่ยวคงจะสะพัดไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท

แสดงความคิดเห็น - Facebook