ข่าวทั่วไป

คาราวาน ทกจ.เลย นำผู้สูงอายุ สู่เส้นทางโรแมนติก รูท และนาคี รูท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 19 กันยายน 63 ลานจอดรถหน้าสนามกีฬากลางจังหวัดเลย อ.เมือง จ.เลย นางสาวจุฑามาศ  กุลรัตน์ ท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดเลย ได้จัดกิจกรรมปล่อยคาราวานรถยนต์ ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีพุทธ และท่องเที่ยวชุมชน ครั้งที่ 2 ตามเส้นทางกลุ่มจังหวัดสบายดี ตามโครงการพัฒนาศักยภาพสถานที่ท่องเที่ยวตามเส้นทางโรแมนติก รูท (Romantic Route) และนาคี รูท  (Nakhee Route) เริ่มจากจังหวัดเลย ไปหนองคาย-บึงกาฬ-อุดรธานี และสิ้นสุดปลายทางที่จังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคาราวานผู้สูงอายุ โดยมีนายณรงค์ จีนอ่ำ ปลัดจังหวัดเลย เป็นประธาน

นางสาวจุฑามาศ  กุลรัตน์ ท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดเลย เผยว่า จุดประสงค์การจัดคาราวานครั้งที่ 2 เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยเหลือผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเที่ยวทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง จังหวัดเลยโดยการสนับสนุนงบประมาณของกลุ่มจังหวัดสบายดี ซึ่งมีจังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี หนองบัวลำภู จึงจัดกิจกรรมคาราวานรถยนต์ส่งเสริมการท่องเที่ยวนี้ขึ้น พร้อมเป็นการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวในยุค New Normal

และเป็นการเปิดเส้นทางการท่องเที่ยว เป็นการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดสบายดี และรักษาสืบทอดภาพลักษณ์ที่ดีของการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนแถบภาคอีสานตอนบน และ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวเขตกลุ่มจังหวัดสบายดี ให้การกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยว ในกลุ่มจังหวัด และเขตใกล้เคียง รวมทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดให้เป็นที่รับรู้มากขึ้น ของโครงการพัฒนาศักยภาพสถานที่ท่องเที่ยว

ตามเส้นทางโรแมนติก รูท (Romantic Route) และนาคี รูท  (Nakhee Route) เริ่มจากจังหวัดเลย ไปหนองคาย-บึงกาฬ-อุดรธานี และสิ้นสุดปลายทางที่จังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งตามเส้นทางของคาราวานฯ ที่จะจัดให้มีขึ้นนี้จะเป็นวัด และสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆ รวมไปถึงสถานที่ที่มีความเกี่ยวข้อง กับความเชื่อเรื่องพญานาคในแต่ละจังหวัด ที่จะเป็นเส้นทางสำคัญ ในการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดสบายดี ในอนาคตข้างหน้าต่อไป

แสดงความคิดเห็น - Facebook