ข่าวทั่วไป

แถลงข่าวงาน “ศิลปะ สายหมอก ดอกไม้” เปลี่ยนเลยเป็นเนเธอร์เลยตลาดส่งออกดอกไม้ใหญ่สุดในประเทศ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงค่ำคืนของวันที่ 14 ธ.ค. ที่ผ่านมา ที่บริเวณลานดอกไม้ รักนะ อ.ภูเรือ จ.เลย นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พ.ต.อ.ยุทธวัฒน์ โชคชัย รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย น.ส.ภูมารินทร์ คงเพียรธรรม นายอำเภอภูเรือ นายปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย และนายณัฐพล เหลืองวงศ์ไพศาล ประธานหอการค้าจังหวัดเลย นางสาวธนวัน กาสี ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเลย ได้ร่วมกันแถลงข่าวงาน ศิลปะ สายหมอก ดอกไม้ จัดที่หน้าว่าการอำเภอภูเรือ

โดยจะนำเอาทั้งนักดนตรี นักกวี และอาจารย์ด้านศิลปะ เช่น อาจารย์ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ อาจารย์ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี อาจารย์ ปรีชา เถาทอง พร้อมชมสวนดอกไม้นานาพันธ์นับล้านดอก หนึ่งเดียวในภาคอีสาน จะเปิดให้เข้าชมอย่างตระการตา เริ่มวันที่ 29 ธันวาคม 63 เป็นต้นไป

นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เปิดเผยว่า ในปีนี้งานศิลปะ สายหมอก ดอกไม้ ซึ่งปีนี้จะจัดยิ่งใหญ่กว่าทุกปี โดยจะมี ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มาเป็นประธานการเปิดงาน โดยมีจุดมุ่งหมายการจัดงาน เพื่อจะให้จังหวัดเลย เป็นจังหวัดที่ผลิตและส่งมากออกไม้ดอกไม้ประดับมากที่สุดในประเทศไทย ซึ่งในงานนี้ได้รับความร่วมมือจาก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มาทำการวิจัย ในเรื่องโครงการแผนทำไม้ดอกไม้ประดับ ซึ่งมีตลาดรองรับมากมาย ในวันนี้ตลาดดอกไม้ที่อำเภอเรือ ส่งออกขายประมาณ 200 กว่าล้านเกือบ 300 ล้านต่อปี แต่เราสามารถทำได้ 2 ถึง 3 เท่า ได้ด้วยซ้ำไป เราจึงใช้เรื่องต่างๆทำเป็นแผนงาน รวมทั้งกิจกรรมโดยจะเริ่มทำในปี 2564 เป็นต้นไป

ส่วนในงานศิลปะ สายหมอก ดอกไม้ จะจัดเปิดให้ชมได้ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 63 ถึง 12 มกราคม 64 ในวันเปิดจะพบกับ อ.เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ จะมาร่ายกวี พร้อมกับ อ.ปรีชา เถาทอง จะเขียนรูปไปตามอารมณ์ ทามกลางดอกไม้ นานาพันธ์นับล้านๆดอก เคลาคลอกับเสียงขลุยของ อ.ธนิสร์ ศรีกลิ่นศรี ซึ่งจะเป็นงานดอกไม้เสมือนประเทศเนเธอร์แลน ซึ่งเป็นประเทศส่งออกดอกไม้ของโลก เพราะฉะนั้น เราจะเปลี่ยนเลย เป็นเนเธอร์เลย และจะเป็นตลาดดอกไม้ใหญ่สุดของประเทศไทยในอนาคต

แสดงความคิดเห็น - Facebook