ข่าวบ้านเมือง

เชียงคานเข้ม สนธิกำลังพื้นที่กวดขันเส้นทางเลียบฝั่งโขงกว่า 60 กม.ขนย้ายแรงงานต่างชาติลักลอบเข้าเมือง

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สถานีเรือเชียงคาน  อ.เชียงคาน จ.เลย นายภูริวัจน์ โชตินพรัตน์ นายอำเภอเชียงคาน เป็นประธานปล่อยแถวการสนธิกำลังในพื้นที่อำเภอเชียงคาน โดยมี ทหาร อส.ตำรวจภูธรอ.เชียงคาน นรข.เชียงคานและ ตชด. 246 เชียงคาน เพื่อรวมกันกวดขันการเข้าออกของบุคคลต่างด่าว เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคติดต่อไวรัสโคโรนา2019 และเฝ้าระวังขนย้ายแรงงานต่างชาติลักลอบเข้าเมืองโดยไม่ผ่านคัดกรอง ตามแนวชายแดนริมฝั่งโขง ตลอดระยะทางกว่า 60กิโลเมตร

นายภูริวัจน์ โชตินพรัตน์ เผยว่า การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 อำเภอเชียงคาน พร้อมกับนางสาวรพีพรรณ จันทร์อ้วน ผอรพ.เชียงคาน นายเอนก ฝายจำปา สธ.อำเภอเชียงคาน ผู้ใหญ่บ้าน 82 หมู่บ้าน นายก อปท. ทั้ง 9 แห่ง ในเขตอำเภอเชียงคานได้ดำเนินมาตรการเชิงรุก ให้เจ้าหน้าที่รวมกันลงพื้นที่ตรวจสอบ คัดกรองและสนับสนุนสอบสวนโรคเข้มข้นในพื้นที่ของตนเอง รวมทั้งการได้จัดทีมค้นหาสุ่มตรวจนักท่องเที่ยวในถนนคนเดิน ในแต่ละวันจำนวน 25  คน ทั้งนี้เพื่อป้องการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสในพื้นที่

และเนื่องจากอำเภอเชียงคาน เป็นอำเภอที่ติดชายแดน กับ สปป.ลาว โดยมีลำน้ำโขงขวางกั้น มักจะมีแรงงานต่างด้าวจาก สปป.ลาว ลักลอบมาทำงาน โดยไม่ผ่านการคัดกรอง และปัจจุบันด้านแรงงาน โดยเฉพาะจังหวัดเลย และจังหวัดใกล้เคียงกำลังขาดแรงงาน เนื่องจากเป็นช่วงที่เกษตรกรกำลังตัดอ้อยส่งโรงงาน ทำให้มีการลักลอบเข้ามาอย่างผิดกฎหมาย จึงได้ร่วมกันสนธิกำลังในพื้นที่ ทั้งฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ และตชด. 246 รวมทั้ง นรข.เชียงคาน รวมการปฏิบัติการออกลาดตระเวนและตรึงกำลังตามแนวชายแดน ทั้งทางน้ำและทางบก ที่มีระยาทางกว่า 60 กิโลเมตร เพื่อป้องกันการลักลอบแรงงานเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 การห้ามแรงงานต่างด้าว เคลื่อนย้ายเข้า-ออก จากพื้นที่

แสดงความคิดเห็น - Facebook