ข่าวทั่วไป

อำเภอเมืองเลยร่วมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ จ.เลย ทำตลาดขายอาหารปลอดภัย ไร้สารพิษ

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ตลาดประชารัฐองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง อ.เมือง จ.เลย นายกิตติคุณ บุตรคุณ นายอำเภอเมืองเลย ได้ร่วมมือกับสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ จังหวัดเลย เปิดตลาดอาหารปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ โดยนำเกษตรกร ผู้ผลิตอาหารปลอดสารพิษ ออกมาจำหน่ายให้กับประชาชนในราคาถูก รวมทั้งนำเจ้าหน้าที่มาเปิดรับลงทะเบียนโครงการเราชนะ ให้กับประชาชนโดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิด ตลาดประชารัฐ New Nomal ต้มโฮม ฮักแพง ฮั่นแน็ว ตำบลเมือง

นายกิตติคุณ บุตรคุณ นายอำเภอเมืองเลย เผยว่า การดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ New Noma ตุ้มโฮม ฮักแพง ฮั่นแน็ว ตำบลเมือง ภายใต้โครงการตลาดประชารัฐ เป็นโครงการที่รัฐบาลให้ความสำคัญ ในการเพิ่มโอกาส เพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้บนวิถีพอเพียง โดยการเพิ่มพื้นที่และหาพื้นที่ใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการ เกษตรกร รวมถึงผู้ที่ต้องการหารายได้เสริม ให้ได้มีพื้นที่ขายสินค้าเพิ่มขึ้น และเป็นนโยบายการสร้างความมั่นคงทางอาหารจังหวัดเลย โดยได้รับสนับสนุนของสมัชาสุขภาพแห่งชาติ จังหวัดเลย ให้เกิดพื้นที่การผลิตอาหารปลอดภัย ภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัยของจังหวัดเลย (Loei Safety Food) LSF ได้นำเกษตกรผู้ปลูกผัก และผลไม้  เกษตรอินทรีย์ ที่ปลอดจากสารพิษ นำมาจำหน่ายในราคาถูก

และประกอบกับปัจจุบันได้เกิดสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด-19 รัฐบาลได้จัดทำโครงการเราชนะ เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนโดยจะสนับสนุนวงเงินช่วยเหลือให้แก่ประชาชน วงเงินไม่เกินเดือนละ 3,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน ซึ่งทางอำเภอเมืองเลย ร่วมกับธนาคารกรุงไทย ได้จัดเจ้าหน้าที่มาเปิดรับลงทะเบียนในพื้นที่ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุในชุมชน และร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการกับภาครัฐ

แสดงความคิดเห็น - Facebook