ข่าวบ้านเมือง

โควตาวัคซีนจังหวัดเลยยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง พิเศษให้วันละ 200 คน ลงทะเบียนณ.จุดฉีดได้เลย

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 64 นายแพทย์ปรีชา วรหารนายแพทย์สา […]