ข่าวบ้านเมือง

ปศุสัตว์จังหวัดเลยเตรียมประกาศ เขตภัยพิบัติฉุกเฉินด้านโรคระบาดสัตว์

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีจังหวัดเลย พบวัวและควาย ของเกษตรที่เลี้ยงไว้ป่วยเป็นโรคระบาด ชนิดโรคลัมปี สกิน พบมีการระบาดของโรค และมีการแพร่กระจายลุกลามไปทั้ง 14 อำเภอ ซึ่งสัตว์ประเภทวัว ควาย ที่ป่วยจะมีผิวหนังเป็นจุดทั้งลำตัว และมีน้ำลายยืดเป็นฟอง ขาทั้ง 4 ขาอ่อนแรง ไม่ยอมกินอาหารและน้ำ ปัจจุบันมีสัตว์ป่วยสะสมกว่า 2,011 ตัว และล้มตายไปแล้ว 58 ตัว

ดร.สุวัตน์ มัตราช ปศุสัตว์จังหวัดเลย ได้เปิดเผยว่า สถานการณ์โรคลัมปิ สกิน ได้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเลย เริ่มแต่ต้นเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นโรคที่แพร่ระบาดโดยแมลงเป็นพาหนะ ทำให้มีการกระจายไปทุกพื้นที่ จากจุดเริ่มต้นที่อำเภอท่าลี่ อำเภอเอราวัณ อำเภอภูหลวง ทำให้การกระจายไปครบทั้ง 14 อำเภอ สถานการณ์ปัจจุบันมีสัตว์ที่เจ็บป่วยมาจากโรคลัมปิ สกิน มีจำนวน 2,011 ตัว มีเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ 614 ราย ทำให้มีสัตว์ล้มตาย ตัวเลขล่าสุดอยู่ที่ 58 ตัว ส่วนใหญ่สัตว์ที่ตายเป็นสัตว์ที่มีอายุยังน้อย ถ้าหากคิดไปในด้านผลกระทบความรุนแรง ซึ่งจังหวัดเลยมีสัตว์ประเภท วัวนม วัวเนื้อ และควาย ตัวเลขอยู่ที่ 61,000 กว่าตัว มีเกษตรกรที่เลี้ยงจำนวน 5,003 ราย ถ้าคิดอัตตราการป่วยของสัตว์มีเพียงแค่ 3.29 % ในส่วนของเกษตกรที่ได้รับผลกระทบก็มีเพียง 12.27 % ขณะนี้ก็มีการรักษาหายไปแล้ว 302 หรือประมาณ 1.5 %

แต่ที่ทำให้เกษตรกรได้รับผลกระทบค่อนข้างมากที่สัตว์ได้ล้มตายไปแล้วกว่า 58 ตัว ซึ่งทางปศุสัตว์จังหวัดเลย ได้ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย และสำนักงานป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย อำเภอทั้ง 14 อำเภอได้เตรียมการประกาศภัยพิบัติฉุกเฉิน ด้านโรคระบาดสัตว์ ขณะรอเพียงให้ผู้ว่าราชการลงนาม ซึ่งการประกาศภัยพิบัตินี้ เพื่อจะช่วยเหลือเกษตกรที่จะได้รับการชดเชย เมื่อสัตว์เลี้ยงที่ล้มตายไป ในส่วนซากที่ล้มตายจากการติดเชื้อ ทางปศุสัตว์ได้ควบคุมอย่างเข้มงวด เมื่อสัตว์ที่เลี้ยงตายให้มีการฝังกลบทันที และในจังหวัดเลย ก็ได้ประกาศเป็นเขตโรคระบาดไปแล้ว ห้ามเคลื่อย้ายสัตว์ชนิดโคกระบือ

และในส่วนการแพร่ระบาดของเชื้อ พี อาร์ อาร์ เอส ซึ่งเป็นโรคระบาดในเนื้อหมูหรือสุกรและหมูป่า ในจังหวัดเลย ซึ่งก็เป็นโรคไม่ติดต่อสู่คน และขณะมีได้มีการระบาดไปแล้ว 3 อำเภอ มีอำเภอท่าลี่ ปากชมและอำเภอภูเรือ ซึ่งการระบาดเกิดขึ้นจากการสอบสวนโรค พบว่าเริ่มจากที่เกษตรกรลักลอบการเคลื่อนย้ายของสัตว์ ซื้อขายทางออนไลน์ ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และได้ติดเชื้อมาและได้แพร่กระจายไปแล้ว 3 อำเภอ ขณะนี้ทางปศุสัตว์ได้ประกาศการควบคุมโรค จุดที่มีการระบาดในรัศมี 5 กิโลเมตร ห้างการเคลื่อนย้ายสัตว์ เมื่อป่วยให้ทำลายโดยการฝังกลบเช่นกัน

แสดงความคิดเห็น - Facebook