ข่าวทั่วไป

ระดับน้ำในลำน้ำยัง จ.ร้อยเอ็ด ลดลงต่ำกว่าตลิ่งแล้ว ชป.6 ตัดยอดน้ำเข้าเก็บกัก ส่งผลดีแก้มลิงและแหล่งน้ำธรรมชาติมีน้ำเก็บกักไว้ใช้

สำนักงานชลประทานที่ 6 ตัดยอดน้ำในลำน้ำยังเข้าเก็บในแก้ม […]

ข่าวทั่วไป

สำนักงานชลประทานที่ 6 ในภาพรวมสถานการณ์น้ำประจำวัน

นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6& […]

ข่าวทั่วไป

ชลประทาน 6 กับภาพรวมสถานการณ์น้ำ

นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข ผู้อำนวยการ สำนักงานชลประทานที่ 6 […]