ข่าวบ้านเมือง

เลยอนุมัติซื้อ ATK หมื่นชุดไว้ตรวจหาเชื้อผู้ค้าหวยและผู้กลับเดินทางจากพื้นที่เสี่ยงและขยายเรียนออนไลน์

เมื่อวันที่  4 สิงหาคม 2564 ณ ศูนย์บริหารสถานการณ์ […]