ข่าวบ้านเมือง

เลยอนุมัติซื้อ ATK หมื่นชุดไว้ตรวจหาเชื้อผู้ค้าหวยและผู้กลับเดินทางจากพื้นที่เสี่ยงและขยายเรียนออนไลน์

เมื่อวันที่  4 สิงหาคม 2564 ณ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดเลย นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วย นายปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย  แถลงสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดเลย พบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้น 63 ราย มาจากนอกพื้นที่ 62 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 1 ราย  ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม โดยภาพรวมในระลอกของเดือน เมษายนมีผู้ป่วยสะสมจำนวน1,382 คน รักษาอยู่ 862 คนเสียชีวิต 4 ราย และมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องติดตามอีกจำนวน 524 ราย

นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวยืนยันว่า ตามคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย ได้มีมติและให้การรับรองว่า จังหวัดเลยมีสถานที่ๆรองรับผู้ป่วย ที่จะขอกลับมารักษาที่ภูมิลำเนา ที่จังหวัดเลยสามารถรองรับได้ทั้งหมด ดังนั้นทุกคนไม่ต้องกังวล นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย ยังได้มีการอนุมัติจัดซื้อชุดตรวจ แบบ antigen test kit หรือ เอทีเค (ATK) จำนวน 1 หมื่นชิ้น นำไปไว้ที่ รพ.สต. สำหรับไว้ตรวจผู้ที่เดินทางเข้ามาจากพื้นที่เสี่ยง รวมทั้งผู้ค้าลอตเตอรี่กลับมา โดยหากผลเป็นลบ หรือไม่ติดเชื้อ จะให้กักตัวต่อที่บ้านเพื่อสังเกตอาการ แต่ถ้าผลเป็นบวก หรือ ติดเชื้อ ให้เข้าพักรักษาอาการที่ศูนย์โควิดชุมชน หรือ ซีไอทันที และให้รอแพทย์ตรวจประเมินอีกครั้งว่าต้องไปรักษาต่อที่ไหน ซึ่งตรงนี้จะทำให้สามารถควบคุมการแพร่เชื้อได้

และในที่ประชุมยังมีมติจัดหาเครื่องมือให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเตรียมเพิ่มสถานที่ทำซีไอ และจุดกักตัว หรือ local quarantine ตามที่อำเภอขออนุมัติจัดตั้ง พร้อมยืนยันจังหวัดเลย มีความพร้อมรองรับผู้ป่วย ดังนั้น ใครมีญาติที่ติดเชื้อโควิด และต้องการกลับมารักษาที่บ้าน สามารถติดต่อขอกลับมาได้  รวมทั้งในที่ประชุมมีมติขยายเวลาเรียนออนไลน์ ต่อไปอีก ถึง 31 สิงหาคม 2564 และกรณีที่มีการจัดอบรม ประชุม สัมมนา ไม่เกิน 20 คน ไม่ต้องขออนุญาต แต่ให้แจ้งสาธารณสุขในพื้นที่ แต่หากจัดเกิน 20 คน ให้ขออนุมัติจากนายอำเภอ เว้นแต่เป็นการจัดของเจ้าหน้าที่รัฐสามารถจัดได้ แต่ต้องเป็นไปตามมาตรการสาธารณสุข

แสดงความคิดเห็น - Facebook