ข่าวบ้านเมือง

ยี่ปั้วเจ้าของ 3 ตลาดใหญ่ขายส่งลอตเตอรี่วังสะพุง บุกศาลากลางยื่นหนังสือถึงผู้ว่าฯขอเปิดตลาดหวย

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 64 ที่ศาลากลางจังหวัดเลย นายศิวัช บอนสิทธิ์ นางกิมยี่ แซ่เล่ง นายประนอม ไม้กร่าง เจ้าของตลาดขายส่งลอตเตอรี่อำเภอวังสะพุง 3 ตลาดใหญ่ พร้อมกับยี่ปั้วขายลอตเตอรี่รายใหญ่ในจังหวัดเลย ได้ขอเข้าพบนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เพื่อยื่นหนังสือขอให้ทางจังหวัดเลยพิจารณาเปิดตลาดลอตเตอรี่วังสะพุง หลังปิดตลาดมา 3 งวด แต่ผู้ว่าฯติดภารกิจ โดยให้นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ลงมารับหนังสือแทน

โดยหนังสือบางส่วนระบุว่า ตามประกาศจังหวัดเลยลงวันที่ 11 สิงหาคม 64 เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 2019 จังหวัดเลย โดยให้ปิดตลาดลอตเตอรี่บ้านน้อยนา ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ออกไปอีกเป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 13-26 สิงหาคม 64 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ยังไม่มีทีท่าว่าจะควบคุมได้ในเวลาอันใกล้ อีกทั้งสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ไม่ได้เลื่อนการออกรางวัล เมื่อเป็นเช่นนี้ประชาชนชนก็ต้องดำเนินชีวิตอยู่กับสถานการณ์นี้ให้ได้ตามแบบชีวิตวิถีใหม่

ทางผู้ค้าลอตเตอรี่ จึงขอความอนุเคราะห์พิจารณาเปิดตลาดลอตเตอรี่วังสะพุง เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ค้าและผู้ที่จะซื้อสลากไปจำหน่ายต่อได้มีโอกาสหารายได้ในการจุลเจือครอบครัวในภาวะวิกฤตบ้าง ภายในตลาดที่ถูกกิจลักษณะเป็นสัดเป็นส่วน และเนื่องจากที่ผ่านมาการกำหนดให้ทำการซื้อขายสลากนอกตลาดเกิดปัญหาและอุปสรรคต่างๆ มากมาย ดังนี้ พื้นที่ขายไม่มีรั้วรอบทำให้ไม่สามารถคัดกรองผู้ที่จะเข้าตลาดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์  กีดขวางการจราจรสร้างความลำบากให้กับผู้ที่สัญจรไปมาผ่านเส้นทางหน้าวัดศรีอุดมวงศ์

และเนื่องจากเป็นฤดูฝนทำให้การจัดระเบียบตลาดไม่สามารถทำได้ตามแผน อีกทั้งสร้างความลำบากในการซื้อขายเป็นอย่างมาก เกิดการแออัดเนื่องจากหาที่หลบฝน ลักษณะการซื้อขายเป็นไปด้วยความลำบากไม่ถูกสุขลักษณะเกิดการสัมผัสกันได้ง่ายเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อมากกว่าเดิม ดังนั้นทางตลาดขอความอนุเคราะห์พิจารณาเปิดตลาดลอตเตอรี่วังสะพุง พร้อมกันนี้ทางตลาดจะปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ทั้งคนขายและคนซื้อ

ส่วนด้านยี่ปั้วรายหนึ่งได้เปิดเผยว่า เริ่มต้นของการปิดตลาด ถ้าจะบอกว่ามีการติดเชื้อภายในตลาดลอตเตอรี่ ก็คงจะไม่ใช่ เพราะตอนที่ปิดตลาดครั้งแรก มีคนติดเชื้อ 2 คนเป็นครอบครัวเดียวกันและก็ติดภายในครอบครัว ไม่ได้แพร่เชื้อในตลาด หลังจากนั้นก็ไม่พบผู้ติดเชื้ออีกเลยในตลาด ทางจังหวัดก็ปิดมาแล้ว 3 งวดไปแล้วถ้าปิดอีก ก็เป็นงวด 4

ปัญหามันมีอยู่ว่า วันนี้ทางยี่ปั้วซาปั้ว ทั้งจังหวัดเลยและทางสนามบินน้ำ รวมทั้งมูลนิธิต่างๆ ก็เคยส่งหนังสือถึงกองสลากขอให้เลื่อนการออกสลากไปก่อน แต่ไม่ได้รับการพิจารณา กองสลากยังออกหวยตามปกติ เมื่อมีการออกหวย ก็จำเป็นต้องขาย วันนี้ทุกอาชีพเดือดร้อนไปหมด พ่อค้าแม่ค้าขายลอตเตอรี่ก็ได้รับผลกระทบ วันนี้มีคนเดินขายน้อยลง ลงเดินขายคนซื้อก็กลัว คนขายก็กลัวจึงต้องระวังตนกันเอง วันนี้คนขายลอตเตอรี่แต่ละคนอยากจะฉีดวัคซีน แต่วัคซีนก็ยังไม่เพียงพอ เศรษฐกิจก็หดหายปกติในแต่ละงวดการขายลอตเตอรี่ของตลาดในอำเภอวังสะพุงใน 3 ตลาด จะมีเงินสะพัดแต่ละงวดไม่น้อยกว่า 3,000-4,000 ล้านต่องวด วันนี้ทางจังหวัดมีคำสั่งปิดตลาด แต่ก็ให้ไปเปิดรอบๆข้างซึ่งดูแล้ว มันจะแทบควบคุมไม่ได้ จึงอยากจะให้ทางจังหวัดหันมาเข้มงวดและวางมาตรการเข้าตลาด และไปเป็นตามกลไกลของการซื้อขายที่เป็นระเบียบและสามารถป้องกันได้

แสดงความคิดเห็น - Facebook