ข่าวทั่วไป

“อลงกรณ์”หนุนการปลูกฟ้าทะลายโจร เป็นวัตถุดิบในการผลิตเป็นยาต้านไวรัส covid-19

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  นายกมล คงปิ่น นายกเทศมนตรีตำบลเชียงคาน เป็นผู้แทนรับมอบต้นกล้าพันธุ์ฟ้าทะลายโจร จำนวน 2000 ต้น จากผู้แทนนายอลงกรณ์ พลบุตร ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยมี นายกิตติวัฒน์ แยบดี ปลัดอาวุโสอำเภอเชียงคาน สาธารณสุขอำเภอเชียงคาน เกษตรอำเภอเชียงคาน ปศุสัตว์อำเภอเชียงคาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไทยสมายเฮิร์บเชียงคาน

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเกษตรริมโขงประมงพื้นบ้านเชียงคาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับมอบต้นกล้าพันธุ์ฟ้าทะลายโจรเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรชาวอำเภอเชียงคานปลูกป้อนเป็นวัตถุดิบสำหรับการพัฒนาเป็นยาต้านไวรัส covid 19 ณห้องประชุมเทศบาลตำบลเชียงคานชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

ด้านนายอลงกรณ์ พลบุตร ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมวิชาการเกษตรและกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการปลูกฟ้าทะลายโจรในสถาบันเกษตรกรเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเป็นยาต้านไวรัส covid-19 เนื่องจากเป็นที่ทราบกันดีว่าฟ้าทะลายโจรมีสรรพคุณสามารถลดความรุนแรงของโรคในผู้ป่วย covid-19 ได้ ซึ่งในขณะนี้ฟ้าทะลายโจรขาดตลาดอย่างมากเพราะประชาชนเริ่มมั่นใจในตัวสมุนไพรมากขึ้นดังนั้น กิจกรรมครั้งนี้จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการรักษาและนับเป็นโอกาสอันดีของเกษตรกรผู้ปลูกพืชสมุนไพรสามารถปลูกฟ้าทะลายโจรที่มีคุณภาพมีสารสำคัญเพียงพอเพื่อแปรรูปผลผลิตจำหน่ายเองหรือจำหน่ายเป็นวัตถุดิบให้กับหน่วยงานที่จะนำไปแปรรูปเป็นยาเพื่อใช้ในการรักษาต่อไปโดยกรมวิชาการเกษตรจะสนับสนุนพันธุ์ที่มีสารแอนโดรกราโฟไลด์สูงให้กับสหกรณ์ที่ร่วมโครงการ

โดยภายหลังรับมอบต้นพันธุ์แล้ว ทางคณะได้ลงพื้นที่ หมู่ 2 ตำบลเชียงคาน ซึ่งเป็นพื้นที่ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไทยสมายเฮิร์บ เพื่อร่วมกันปลูกต้นฟ้าทะลายโจรภายในแปลงปลูก โดยนางสาวนัชชา ขาวกระจ่าง ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กล่าวว่า มีความยินดีที่ได้รับต้นกล้าพันธุ์ฟ้าทะลายโจร เนื่องจากทางกลุ่มได้มีการสนับสนุนการปลูกและแปรรูปฟ้าทะลายโจรในพื้นที่อำเภอเชียงคานอยู่แล้ว รวมถึงยังสนับสนุนยาฟ้าทลายโจรให้กับกลุ่มต่างๆโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอีกด้วย

แสดงความคิดเห็น - Facebook