ข่าวบ้านเมือง

เลยตั้งคณะกรรมการประเมินตลาดค้าลอตเตอรี่ หลังผู้ประกอบการขอเปิดตลาดที่สั่งปิดไปแล้ว 4 งวด

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 64 นายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานคณะกรรมการประเมินตลาดค้าลอตเตอรี่ นำคณะกรรมการที่ประกอบไปด้วย แพทย์ ทหาร ตำรวจ ปกครอง พาณิชย์จังหวัด เข้าตรวจตลาดลอตเตอรี่ขายส่งในอำเภอวังสะพุง หลังจากกลุ่มเจ้าของตลาดผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล ขอให้ทบทวนการเปิดขายตลาดค้าลอตเตอรี่ ทั้งนี้เพื่อประเมินและจัดวางมาตรการเข้มตามมาตรฐานของสาธารณสุข

นายณรงค์ จีนอ่ำ เผยว่า หลังจากที่เจ้าของตลาดกลุ่มผู้ค้าสลาก ได้ยืนหนังสือขอให้ทางจังหวัดได้ทบทวนการเปิดตลาดค้าลอตเตอรี่ อ.วังสะพุง ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย จึงได้มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินตลาดค้าลอตเตอรี่ ทั้งนี้เพื่อจะนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาการเปิดตลาด โดยจะมีหน้าที่ 1.กำหนดหลักเกณฑ์และตรวจประเมินตลาดค้าลอตเตอรี่  2.เสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย เพื่อพิจารณาการเปิดตลาด 3.ติดตามประเมิน กรณีมีการเปิดตลาดค้าลอตเตอรี่ เพื่อให้ผู้ค้าดำเนินการมาตรการกำหนดอย่างเคร่งครัด หรือถ้าหากมีกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฎิบัติตามคำแนะนำ แก้ไข หากไม่มีการปฎิบัติตามคำแนะนำ ก็สามารถเพื่อพิจารณาสั่งปิดตลาดได้

และวันนี้ได้นำคณะกรรมการมาลงดูพื้นที่ และผู้ประกอบการก็ให้ความร่วมมือทุกสิ่งทุกอย่างที่ทางราชการกำหนด ทั้งนี้ในวันที่ 1 ก.ย.64 ก่อนจะมีการเปิดและก่อนที่จะนำเข้าสู่คณะกรรมการโรคติดต่อ ทางคณะกรรมการเราจะลงมาตรวจภายในตลาดและประเมินอีกครั้งว่า มาตรการที่เราได้กำหนดแนะนำให้ผู้ประกอบการได้ปฎิบัติหรือไม่ตามมาตรการ หรือถ้าหากมีการเปิดจริงก็จะมีคณะกรรมการมาประเมินในแต่ละวัน ซึ่งวันนี้เป็นการมาตรวจเพื่อสร้างความเข้าใจ และแนะนำเรื่องมาตรการ โดยเรื่องที่สำคัญต้องเว้นระยะห่างของผู้ค้า ต้องคำนวณในเชิงวิทยาศาสตร์ พื้นที่มีเท่าไร และระยะที่ปลอดภัยควรมีเท่าไร คือต้องมีไม่มีการแออัดของผู้คนที่จะมาเดินซื้อสลาก

ด้านนายศิวัช บอนสิทธิ์ ยี่ปั้วเจ้าของตลาดเปิดเผยว่า หลังจากได้พูดคุยกับคณะกรรมการ เพื่อประเมินการเปิดตลาดและได้วางหลักเกณฑ์กำหนดเงื่อนไขออกมา ทางผู้ประกอบการพร้อมจะให้ความร่วมมือ และพร้อมที่ปฎิบัติตามคณะกรรมการ ที่ได้กำหนดกฎเกณฑ์ไว้ เพื่อให้เปิดตลาดได้ทางตลาดพร้อมจะนำมาปฎิบัติตามทุกข้อ ตามที่คณะกรรมการเสนอมา

แสดงความคิดเห็น - Facebook