ข่าวบ้านเมือง

พ่อเมืองเลยนำเดินรณรงค์กระตุ้นการฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้ครบเตรียมเปิดรับ นทท. 1 พ.ย

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 64 ณ ล้านหน้าพิพิธภัณฑ์จังหวัดเลย เทศบาลเมืองเลย อ.เมืองเลย จ.เลย นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายกิตติคุณ บุตรคุณ นายอำเภอเมืองเลย พร้อมกับ พ.ต.อ.ยศวัจน์ แก้วสืบธัญนิจ ผกก.สภ.เมืองเลย และหัวหน้าส่วนราชการ นายกเทศมตรีเทศบาลเมืองเลย ได้ร่วมกันรณรงค์สร้างการรับรู้การฉีดวัคซีนโควิด 19 โดยได้ร่วมกันเดินรณรงค์เป็นขบวนยาว ผ่านตลาด และชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเลย เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนทุกคนได้รับฉีดการวัคซีนครบ

นายกิตติคุณ บุตรคุณ นายอำเภอเมืองเลย กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในประเทศไทย และจังหวัดเลย ยังปรากฏการติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง ประกอบกับรัฐบาลได้มีนโยบายการเปิดประเทศ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ดังนั้น การฉีดวัคซีนโควิด 19 จึงมีความสำคัญต่อการระบาดของโรคโควิด – 19 เพื่อทำให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกัน เมื่อได้รับเชื้อเข้าสู่ร่างกายจะทำให้อาการไม่รุนแรง ลดโอกาสในการเสียชีวิตได้  โดยในจังหวัดเลยก็ได้มีเป้าหมายการฉีดวัคซีนให้คนภายในจังหวัด จะต้องได้รับวัคซีนได้มากกว่า 70% เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้น

ในปัจจุบันจังหวัดเลย สามารถดำเนินการฉีดวัคซีนให้กลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่ม และหญิงตั้งครรภ์ ได้ประมาณร้อยละ 61 เพื่อให้การฉีดเป็นไปตามเป้าหมาย และโดยภาพรวมประชาชนในจังหวัดเลย ได้รับการฉีดวัคซีนโดยรวมทั้งหมด 60.07 % และพร้อมจะเร่งฉีดให้ครบ 70 % ภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้ ทั้งนี้เพื่อจะรองรับการเปิดประเทศ ในวันที่ 1 พ.ย. 64 ซึ่งจังหวัดเลยเป็น 1 ในจังหวัด ที่ได้นำร่องด้านการท่องเที่ยว การรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างประเทศ จึงมีความจำเป็นเร่งด่วน ที่จะต้องฉีดวัคซีนให้ได้ครบตามเป้าหมาย พร้อมกันได้ระดมให้ทุกภาคส่วนช่วยกันขับเคลื่อนให้สำเร็จ

แสดงความคิดเห็น - Facebook