ข่าวทั่วไป

พช.เลย หนุนพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้าชุมชนเพิ่มมูลค่า รองรับเป็นของฝากจากจังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 64 โรงแรมบ้านทิพย์สุวรรณ ตำบลห้วยส้ม อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้เปิดการอบรมสัมมนาส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนัวเลย ของโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้าชุมชน ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อเพิ่มมูลค่าและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ทั้งนี้เพื่อนำสินค้าด้านการเกษตรในพื้นที่ มาแปรรูป และวัสดุที่มีจำนวนมากในพื้นที่มาประดิษฐ์และสร้างมูลค่าเพิ่ม สามารถจำหน่ายและเป็นของฝากให้กับนักท่องเที่ยว เมื่อมาเที่ยวจังหวัดเลย

นายคมสิทธิ์ สุริยวรรณ พัฒนาการจังหวัดเลย เผยว่า โครงการส่งเสริม และพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้าชุมชน ให้มีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อเพิ่มมูลค่า และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล เป็นโครงการเพื่อในการบรรเทา แก้ไขปัญหาและเยียวยา ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งจะอยู่ในโครงการพื้นฐานพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้กลุ่มแผนงาน และโครงการพื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนัวเลย เป็นชุมชนในตำบลห้วยส้ม อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ได้รับการจัดสรรงบประมาณ โดยมีการจัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการกลุ่ม และผลิตภัณฑ์ และสนับสนุนบรรจุภัณฑ์ จำนวน 8 ผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ รวมทั้งจัดหาเครื่องมือ ครุภัณฑ์อุปกรณ์การผลิต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คือ เครื่องอัดกาบไผ่ จำนวน 6 เครื่อง ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนัวเลย

ด้านน.ส.วัชรา ชัชวาล ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนัวเลย เผยว่า ขณะนี้ทางกลุ่มได้มีการแปรรูปสินค้าด้านการเกษตร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มหลากหลายรายการ อย่างเช่นกล้วยในพื้นที่มีจำนวนมาก เราเอามาแปรรูป ได้หลายอย่าง เช่นกล้วยอบกรอบ และที่กำลังได้รับความนิยมนำกล้วยมาทำเป็นแป้งเอนกประสงค์ เช่นทำขนนเค็ก ซึ่งเป็นประโยชน์กับร่างกายเป็นอย่างมากอย่างน้อยผู้ที่เป็นโรคกระเพาะ กลดไหลย้อน นำแป้งกล้วยที่แปรรูปนำมารับประทาน อาการจะทุเลาลงและหายเป็นปกติได้ทานง่ายขึ้น เป็นประเภทขนม

และยังมีสินค้าอีกหลายรายการ เช่นผลไม้ อาหารเนื้อไก่อบแห้ง ปรุงรสชาตด้วยหมาล่า ซีส ปาปริกา และซอสสูตรสำเร็จ ปรุงอาหารได้ทุกประเภท ซึ่งกำลังได้รับความนิยมและชื่นชอบของนักท่องเที่ยวมาเที่ยวภูกระดึง และในจังหวัดเลย รวมทั้งสิ้นค้าอีกหลายรายการที่กลุ่มได้รับสนับสนุน ของนักวิชาการของพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย ต่อยอดการพัฒนาสินค้าเป็นผลิตภัณฑ์ ที่สามารถจำหน่ายสินค้าชุมชน ให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากลยอมรับ

แสดงความคิดเห็น - Facebook