ข่าวทั่วไป ข่าวบ้านเมือง

เร่งผลิตจานรองจากกาบไม้ไผ่ หลังผู้ว่าฯเลย หนุนอุทยานแห่งชาติในจังหวัด หันมาใช้วัสดุใส่อาหารจากธรรมชาติ ลดขยะในพื้นที่

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนัวเลย ตำบลห้วยส้ม อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมกับนายคมสิทธิ์ สุริยวรรณ พัฒนาการจังหวัดเลย มอบเครื่องปั๊มกาบไม้ไผ่ เพื่อผลิตเป็นจาน ถาดรองอาหาร กล่องใส่อาหารใช้วัตถุดิบมาจากธรรมชาติแทนการใช้กล่องโฟม ตามโครงการส่งเสริม และพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้าชุมชน ให้มีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อเพิ่มมูลค่า และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล หลังจากที่ชาวบ้านนำกาบไม้ไผ่ที่มีจำนวนมากในพื้นที่ นำมาผลิตเป็นจานรองอาหาร กลับไม่พอจำหน่าย จากที่ผู้ว่าฯหนุนให้อุทยานแห่งชาติทุกแห่งภายในจังหวัดเลย ให้หันนำมาใช้แทนโฟมในเขตอุทยานฯลดขยะในพื้นที่ เป็นธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อม

นายชัยธวัช เนียมศิริ เผยว่า สำหรับที่อำเภอภูกระดึง ได้มีชาวบ้านตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขึ้น ได้มีการผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ โดยใช้กาบไม้ไผ่ที่มากในพื้นที่มาผลิตเป็นจาน ถาดรองอาหาร กล่องใส่อาหาร แทนการใช้กล่องโฟม ปรากฏว่าสร้างรายได้ให้กับชุมชมได้ดีมาก ได้รับความนิยมทั่วไปมีการสั่งซื้อเข้ามาจำนวนมาก แต่ปรากฏว่าการผลิตภัณฑ์จำพวกนี้ จำต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือโดยเฉพาะเครื่องอัดขึ้นรูป และในวันนี้เราได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล งบประมาณโครงการเพื่อในการบรรเทา แก้ไขปัญหาและเยียวยา ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ในส่วนวัสดุที่จะนำมาผลิต ในพื้นที่กาบไม้ไผ่ ในพื้นที่มีอย่างเพียงพอ ในขณะตลาดมีความต้องการจำนวนมากและไม่ห่วงเรื่องของตลาดการรับซื้อ เนื่องจากมีการสั่งซื้อจากสถานที่ต่างๆอย่างเช่น ตลาดน้ำ 4 ภาค จังหวัดชลบุรี วัดเสมียนนารีรวมทั้งศูนย์โอทอปไอคอนสยาม ต่างสั่งซื้อรับไม่อั้น รวมทั้งเราเองมีอุทยานแห่งชาติ ภายในจังหวัดเลย และในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยว แต่ละอุทยานจำนวนมาก อย่างภูกระดึงมีนักท่องเที่ยวอย่างน้อยวันละ 1,000 คน ให้ผู้ประกอบการร้านอาหารบนภูกระดึง หรือบนภูเรือ โดยให้ความร่วมมือหันมาใช้จาม ชาม จากธรรมชาติทุกอุทยานห้ามการใช้โฟมในเขตอุทยานก็ไม่พอการผลิต

วันนี้ทางสำนักพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย จึงได้พัฒนาให้ความรู้ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้าชุมชน ให้มีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อเพิ่มมูลค่า และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้กลุ่มแผนงาน และโครงการพื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น และได้มอบอุปกรณ์ในการผลิตเพิ่มอีก 10 เครื่อง ในงบประมาณ 1ล้าน 1 หมื่นบาท ร่วมทั้งการจัดอบรมให้กับชาวบ้าน จากใบไม้ไผ่เคยที่เป็นขยะ แต่กลับมีประโยชน์สร้างรายได้กับชุมชนได้เป็นอย่างดี

แสดงความคิดเห็น - Facebook