ข่าวทั่วไป

วิวสวยตระการตา ภูบ่อบิดหอชมเมือง เทียบไอเฟล เปิดให้ขึ้นชม

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 64 จากที่จังหวัดเลย ได้ผุดไอเดียทำภูเขาเป็นหอชมเมือง โดยมอบให้ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย ออกแบบ สร้างบันไดขึ้นจุดชมวิวบนภูบ่อบิด เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองเลย  เป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดติดอยู่อันดับ 4 ใน 7 แห่งของภูเขาในประเทศไทย ที่นักท่องเที่ยวอยากขึ้นไปสัมผัส ช่วงเช้าดูทะเลหมอก ช่วงบ่ายตามจับเครื่องบิน ช่วงเย็นตามเก็บตะวัน ช่วงค่ำชมแสงไฟในจังหวัดเลย

ล่าสุด ที่วนอุทยานภูบ่อบิด ต.ชัยพฤกษ์ อ.เมืองเลย จ.เลย นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยนายกิตติวัฒน์ เทียมเพ็ง หัวหน้าวนอุทยานภูบ่อบิด นายธรรมนูญ ภาครูป ผู้จัดการสำนักงานฟื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดเลย นายจริยาทร สูหู่ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)สำนักงานเลย พร้อมทั้งหัวส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน ร่วมกิจกรรมเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว “วนอุทยานฏบ่อบิด สบาย สบาย สไตล์เลย @ ภูบ่อบิด”

ตามโครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน ประจำปี 2564 เตรียมพร้อมเปิดท่องเที่ยว  หลังจากที่การก่อสร้างปรับปรุงจุดชมวิวบนยอดภูเขาแล้วเสร็จไปบางส่วนที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้โดยการเปิดทดลองท่องเที่ยว ได้กำหนดจัดขึ้นในช่วงวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ถึง 15 มกราคม 2565 โดยจะเปิดวันละ 2 ช่วง ตั้งแต่เวลา 06.00- 09.00 และเวลา 16.00 น.-18.00 น. เนื่องจากยังมีการก่อสร้างในเฟสที่ 2 ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ

จากที่จังหวัดเลย มีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขา จนได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งทะเลภูเขา และภูบ่อบิดเป็นภูเล็กๆ ซึ่งห่างจากตัวเมืองเลยประมาณ 3 กิโลเมตร มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล อยู่ ที่ระดับ 460 เมตร บริเวณยอดภูอยู่สูงจากระดับพื้นดิน ประมาณ 200 เมตร ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่นิยมของนักท่องเที่ยว ทางจังหวัดจึงคิดทำเป็นหอคอยชมเมือง หรือเป็นจุดชวทิวทัศน์ของเมืองเลย สามารถชมเมืองเลยได้ 360 องศา ระยะทางในการเดินเท้าขึ้นไปสู่ยอดภู ประมาณ 667 เมตร และสามารถรับนักท่องเที่ยวขึ้นได้ทุกฤดูกาล ภูบ่อบิดจึงเสมือนเป็นประภาคาน หรือหอชมวิวของจังหวัดเลย ซึ่งได้จากธรรมชาติ ก็จะทำให้เมืองเลยสวยงาม และเป็นแลนด์มาร์คอีกแห่งของจังหวัดเลย

แสดงความคิดเห็น - Facebook