ข่าวทั่วไป

งานประจำปีบูชาเจ้าปู่ภูคร่าว โต้ลมหนาว ชมค้างคาว ภูข้าวสวย ครั้งที่ 22 ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 65 เมื่อช่วงเย็นวันที่ 14 ม.ค. ที่ผ่านมา ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอนาด้วง จ.เลย นายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดงานประจำปีบูชาเจ้าปู่ภูคร่าว โต้ลมหนาว ชมค้างคาว ภูข้าวสวย ครั้งที่ 22 ประจำปี 2564 พร้อมกับหัวหน้าหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายสุรเดช สร้อยอุทา นายอำเภอนาด้วง ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมทั้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวอำเภอนาด้วง เข้าร่วมในพิธี

นายสุรเดช สร้อยอุทา นายอำเภอนาด้วง กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของอำเภอ ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย รวมทั้งเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าการเกษตร และสินค้า OTOP ของดีอำเภอนาด้วง ทั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม งานประเพณีของอำเภอ ก่อให้เกิดความรักความสามัคคี รวมทั้งพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ซึ่งจะเห็นได้จากการมีส่วนร่วม ในการจัดขบวนแห่  และขบวนฟ้อนรำ แสดงศิลปวัฒนธรรมของชุมชน ของแต่ละท้องถิ่นที่ได้นำมาแสดง

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีการจัดกิจกรรมมากมาย อาทิ เช่น การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน  จำนวน 2 รุ่น  ได้แก่ รุ่นประชาชนทั่วไป และ รุ่นอาวุโส เเข่งขันเต้นแอโรบิก ชิงแชมป์ อำเภอนาด้วง รวมทั้งการประกวดประกวดไก่แจ้ ไก่ขันดอก เป็นต้น นอกจากนี้ในงานออกร้านของส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาคเอกชน และการจำหน่ายสินค้า OTOP  สินค้าราคาถูกตลอดงาน ภาคกลางคืน การแสดงศิลปวัฒนธรรมของนักเรียนในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนและชุมชน และชมมหรสพจากวงดนตรีที่แวะเวียนมาสร้างสีสันในงานทุกค่ำคืน

ทั้งนี้การจัดงานเป็นไปตามมาตรการการเฝ้าระวัง และติดตามโรคระบาดไวรัส COVID-19 มีการตรวจวัดอุณหภูมิ จุดล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ การเว้นระยะห่าง และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมสวมหน้ากากอนามัย

แสดงความคิดเห็น - Facebook