ข่าวบ้านเมือง

เลยติดเชื้อใหม่ 71 ราย ยังลามต่อ พบคลัสเตอร์งานกีฬา ร้านอาหาร ระบาดไปเกือบ 14 อำเภอ

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์การติดเชื้อโควิด 19 จังหวัดเลย ตัวเลขผู้ติดเชื้อทวีเพิ่มขึ้นทุกวัน พบคลัสเตอร์มีผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มใหญ่ ล่าสุด มีผู้ติดเชื้อจากการแข่งขันกีฬาในหมู่บ้าน พบมีการระบาดลามไปกว่า 5-6 อำเภอ ส่วนคลัสเตอร์ร้านอาหารในเมืองเลย ยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวัน ลามระบาดไปเกือบครบ 14 อำเภอ ยกเว้นอำเภอนาแห้ว ที่ยังไม่พบการติดเชื้อในคลัสเตอร์ร้านอาหารในเมืองเลย

ล่าสุด จากรายงานของศูนย์ปฎิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดเลย จังหวัดเลยยังพบมีผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มใหญ่ในหลายคลัสเตอร์ โดยวันนี้พบผู้ป่วยรายใหม่จำนวน 71 ราย ในพื้นที่ 67 ราย นอกพื้นที่ 4 ราย  มีผู้เสี่ยงสูงที่ต้องติดตามจำนวน 582 ราย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงสะสมจำนวน 8,011 ราย

ซึ่งพบคลัสเตอร์ล่าสุด มีการติดเชื้อโควิด 19 เป็นกลุ่มใหญ่ ในการจัดการแข่งขันกีฬา บ้านห้วยเหล็ก ต.กกดู่ อ.เมือง จ.เลย พบผู้ติดเชื้อตั้งแต่วันที่ 12 ม.ค. ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อคลัสเตอร์นี้จำนวน 18 รายโดยมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกว่า 200-300 ราย ส่วนคลัสเตอร์ร้านอาหารในเมืองเลย พบเชื้อตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. พบมีการระบาดโดยเฉพาะคลัสเตอร์ร้านอาหารไปเกือบทั่วทั้งจังหวัดเกือบครบ 14 อำเภอ ยกเว้นอำเภอนาแห้ว นอกนั้นทั้ง 13 อำเภอ มีผู้ติดเชื้อจากคลัสเตอร์ร้านอาหาร ดื่นกิน ในเขตอำเภอเมืองเลย ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อครัสเตอร์นี้ไปแล้ว จำนวน 140 ราย และคลัสเตอร์อำเภอวังสะพุง ที่มีข้าราชการในอำเภอติดเชื้อ และยังคงมีการสั่งปิดสำนักงานทะเบียน อำเภอวังสะพุง โดยมีผู้ติดเชื้อคลัสเตอร์ไปแล้วจำนวน  14 ราย

แสดงความคิดเห็น - Facebook