ข่าวบ้านเมือง

ไม่รอให้เจ็บให้ตาย เทศบาลเมืองเลยลุยปรับปรุงทางข้ามถนน ขอบฟุตบาธ ป้ายจราจร

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 65 นายฉัตรชัย ลีกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองเลย สั่งการเร่งด่วนให้งานรักษาความสงบ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองเลย  ปรับปรุงทาสี  ทางม้าลาย  และขอบฟุตบาธ  ทางเท้า ในจุดที่มีการจราจรหนาแน่น  จุดที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ  โดยเฉพาะ บริเวณหน้าโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเลย  และสถานศึกษา นอกสังกัดทุกแห่ง ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลเมืองเลย  โดยบูรณาการการปฎิบัติงานร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเมืองเลย

นายฉัตรชัย ลีกระจ่าง เผยว่า ทุกชีวิตปลอดภัย ทางม้าลายต้องชัดเจน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและรักษาชีวิตของพี่น้องประชาชนทุกคน ซึ่งการดำเนินการในครั้งนี้ ทางเทศบาลเมืองเลยได้ดำเนินการตามนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้มอบนโยบายให้ท้องถิ่นในจังหวัดเลย ปรับปรุงถนน ทางม้าลาย และป้ายจราจรต่างๆในท้องถนน

ซึ่งขณะนี้ได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการปรับปรุงทาสีทางม้าลาย ที่ซีดจางในเขตเทศบาล ให้ดูสว่างและชัดเจน สำหรับประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรข้ามถนน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น โดยเริ่มดำเนินการทาสีทางม้าลายให้เป็นสีขาว-แดง เริ่มต้นที่บริเวณหน้าโรงเรียนชุมชนศรีสะอาด เทศบาล1 และด้านหน้าและด้านหลังหน้าโรงเรียนอนุบาลเลย  รวมทั้งหน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย และหน้าวิทยาลัยเทคนิคเลย พร้อมทั้งจัดทำป้ายเตือน ป้ายสัญลักษณ์ และติดตั้งในบริเวณที่เหมาะสมที่ทำให้ผู้ขับขี่และผู้ข้ามถนนมองเห็นได้ชัดเจน

รวมทั้งติดตั้งสัญญาณไฟสำหรับคนข้ามถนน พร้อมกับให้พนักงานจราจรนำมาตรการทางด้านกฎหมายเข้ามาบังคับใช้ควบคู่ไปด้วย ทางเทศบาลเมืองเลย จึงขอความร่วมมือผู้ขับขี่รถทุกชนิด โปรดใช้ความระมัดระวัง ปฏิบัติตามกฎ เครื่องหมายจราจร และสัญญาณไฟจราจร ให้มากขึ้น เพื่อป้องกันอุบัติเหตุในชีวิตและทรัพย์สินที่จะเกิดขึ้นบนท้องถนน

แสดงความคิดเห็น - Facebook