ข่าวอาชญากรรม

แล้งนี้จ.เลยเข้มป้องกันยาเสพติดทะลักเข้าประเทศ ด้านชายแดน ไทย- สปป.ลาว

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย นายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเลย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเลย พร้อมกับคณะทำงานของสำนักงาน ปปส.ภาค 4 หลังเสร็จการประชุม

นายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เปิดเผยว่า สถานการณ์ยาเสพติดตามแนวชายโขงในภาคอีสานที่ค่อนข้างรุนแรง ทั้งการนำเข้าการแพร่ระบาดของยาเสพติด จังหวัดเลยยังเป็นเส้นทางผ่านลำเลียงยาเสพติดออกสู่ภูมิภาคอื่น ในภาพรวมทั้งประเทศ สามารถตรวจยึด และจับกุมคดียาเสพติด ยาบ้า จำนวนมากถึง  225,733,800 เม็ด ไอซ์ จำนวน 5,939 เม็ด กัญชา 49,453 กก. เฮโรอีน 191 กก. เอกตาซี่ 318,136 เม็ด เคตามีน 498 กก.

ส่วนสถานการณ์ยาเสพติดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่ตามแนวชายแดนไทย – สปป.ลาว ซึ่งมีลำน้ำเหืองและแม่น้ำโขงเป็นเส้นเขตแดน มีความยาว 804 กิโลเมตร บางช่วงสามารถเดินข้ามไปมาหาสู่กัน และค่อนข้างง่ายต่อการลำเลียงยาเสพติด ในปีงบประมาณ 2565 ยังพบว่ามีปริมาณยาเสพติดทะลักเข้าตามแนวชายแดนค่อนข้างสูง ทั้งคดีและปริมาณของกลาง

ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับผลกระทบอย่างหลีกเหลี่ยงไม่ได้ การลักลอบนำเข้ายาเสพติดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ในห้วงปีงบประมาณ 2565 ยังคงมีปริมาณค่อนข้างสูง อย่างพบว่าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2565 ได้มีการจับกุมของกลางยาบ้า 58,768,225 ล้านเม็ด กัญชาแห้งอัดแท่ง 35,275 กก. ไอซ์ 784 กก. เฮโรอีน 1 กก.เอ็กตาซี่ 47,000 เม็ด เคตามีน 580 เม็ด ส่วนใหญ่การจับกุมยาเสพติดจะเข้ามาตามชายแดนตามแม่น้ำโขง

ในส่วนของจังหวัดเลย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – วันที่ 25 มกราคม 2565 จับกุมและตรวจยึดยาเสพติด คดีสำคัญได้ จำนวน 6 คดี ของกลางยาบ้า 5,300,000 เม็ด ในพื้นที่ อำเภอด่านซ้าย อำเภอท่าลี่ และอำเภอปากชม กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังการลักลอบขนยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนอย่างเข้มงวด ยิ่งในช่วงฤดูแล้งนี้ คาดจะมีการลักลอบเข้ามาจำนวนมากขึ้น

แสดงความคิดเห็น - Facebook