ข่าวบ้านเมือง

อุบัติเหตุสงกรานต์เลย ตาย 1 ดำเนินคดีเกือบ 8,000 ราย ทำผิดกฎจราจร

เมื่อวันที่ 16 เมษายน 65 ที่ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ครั้งที่ 5/2565 มีนายปรเมศวร์ ยศปัญญา หัวหน้าสำนักงานป้องกัน พร้อมกับบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย อำเภอทั้ง 14 อำเภอ ผ่านVideo Conference โดยที่ประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และบังคับใช้กฎหมายผู้ฝ่าฝืนทุกกรณี และในช่วงสงกรานต์มีการดำเนินคดีผู้กระทำความผิดเกือบ 8,000 ราย  ส่งผลดีต่อการลดสถิติอุบัติเหตุ  ลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

โดยผลการสรุปการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 “7 วัน แห่งควมสุข” ระหว่างเริ่มวันที่ 11- 15 เม.ย. 65 รวม 5 วัน เกิดอุบัติเหตุ 12 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 11 ราย เสียชีวิต 1 ราย สาเหตุ เมาสุรา ขับรถเร็วเกินกำหนด ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุได้แก่ รถจักรยานยนต์ ดำเนินคดีผู้กระทำผิด 7,925 ราย  เมาแล้วขับ 289 ราย ไม่สวมหมวกนิรภัย 2,382 ราย ขับรถเร็ว 494 ราย ไม่ขาดเข็มขัด 1,086 ราย

นายชัยธวัช เนียมศิริ เผยว่า ภาพรวมการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2565 จังหวัดเลยลดลงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากพบว่าประชาชนเดินทางเข้ามาในพื้นที่น้อยลง ประกอบกับการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงอาจเป็นสาเหตุทำให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุลดลง ซึ่งตนก็ได้กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำด่านชุมชน ให้ให้เข้มในการตรวจตราผู้ที่ดื่มสุราแล้วขับขี่ หากพบการกระทำความผิดให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีทุกกรณี อีกทั้งได้ให้อำเภอทุกอำเภอรณรงค์ให้ประชาชนในชุมชน ตระหนักถึงความสำคัญของการทำประกันภัยภาคบังคับ (พรบ.) เพราะหากเกิดอุบัติเหตุจะชดเชยเยียวรักษาพยาบาลได้

ทั้งนี้ ได้สั่งการให้ด่านชุมชน และด่านในเส้นทางหลัก จัดเจ้าหน้าที่ประจำด่าน และจิตอาสา ปฏิบัติงานตลอดห้วงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์นี้ อย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง พร้อมให้หน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดเลย จัดชุดตรวจ ATK คัดกรองผู้ที่เดินทางป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ตลอดจนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเฝ้าระวังผู้ที่ฉวยโอกาส ลักลอบเล่นการพนันทุกรูปแบบในหมู่บ้าน ชุมชน ในขณะที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติประจำด่านชุมชน เนื่องจากผิดกฎหมายและไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วย

แสดงความคิดเห็น - Facebook