ข่าวบ้านเมือง

ด่านพรมแดนไทย- สปป.ลาว นากระเซ็ง เลย ยังไม่เปิดให้ข้ามแดน

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 65 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้เผยว่า ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 หรือ ศบค. ให้ความเห็นชอบให้เปิดด่านจุดผ่านแดนถาวร จังหวัดเลย ซึ่งมีด่านชายแดนติดกับเพื่อนบ้าน สปป.ลาว เป็นด่านถาวรและด่านสากล ตั้งอยู่ที่บ้านนากระเซ็ง ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ผ่านไปยังแขวงไซยะบุรี และหลวงพระบาง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านการค้าและการท่องเที่ยวแก่กัน

ขณะนี้ทางจังหวัดได้มีความพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ด่าน ตม. และความพร้อมด้านอื่นๆ รวมทั้งให้นายอำเภอท่าลี่ ได้ประสานไปยังเจ้าแขวงของ สปป.ลาว หรือเจ้าเมือง หารือในเรื่องดังกล่าวนี้  ซึ่งทางไทยได้มีความพร้อมที่จะเปิดด่าน ขณะนี้รอการประสานกลับมาของ สปป.ลาว ซึ่งทางเจ้าแขวงของ สปป.ลาว ก็รอทางรัฐบาลส่วนกลางของ สปป.ลาวสั่งการลงมา โดยทางเรามีความพร้อม 100 % ที่จะเปิดด่าน เมื่อทาง สปป.ลาว เปิด เราก็พร้อมเปิดด่านได้ทันที

แสดงความคิดเห็น - Facebook