ข่าวบ้านเมือง

เปิดด่านไทย ลาว นากระเซ็งเงียบยังไม่คึกคัก ยังติดเงื่อนไขการป้องกันโควิด 19

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ด่านพรมแดนสากลบ้านนากระเซ็ง ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย หลังปิดด่านไปนาน หลังจากที่รัฐบาล สปป.ลาว อนุญาตเปิดด่านสากลทุกด่านทั่วประเทศ มีผล 9 พ.ค. 65 บรรยากาศหลังจากมีการเปิดด่านสากลบ้านนากระเซ็ง เป็นวันที่ 2  ยังไม่ค่อยคึกคัก ในขณะที่ รถขนส่งสินค้า ยังเข้าออกที่ด่านได้ตามปกติ โดยทางด่านไทย ยังมีความเข็มงวด ในเรื่องของโควิด -19 ซึ่ง คนที่เดินทางเข้า ออกจะต้องแสดง หลักฐานการฉีดวัคซีน หรือ ผล ATK

ด้านว่าที่ ร้อยตรี กฤษณ์ชาณัฏฐ์ กุลรัชชหิรัญ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดเลย และ รักษาการประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเลย ได้เปิดเผยว่า หลังจากที่ทางรัฐบาลของ สปป.ลาว อนุญาตเปิดด่านสากลทุกด่านให้ข้ามได้ หลังจากปิดด่านมานานกว่า 2  ปี ที่มีการระบาดของโควิด 19 ซึ่งวันนี้เป็นวันที่ 2 ของการเปิดด่านแต่การเข้าออกกลับไม่คึกคักเท่าที่ควร หลังจากที่ได้สอบถามเพื่อนๆทาง ลาว พบว่า เหตุที่ทางประชาชน สปป.ลาว ไม่สามารถข้ามมาได้ เพราะว่า การที่จะข้ามมาทางฝั่งไทย ยังต้องทำไทยแลนด์พาส ซึ่งจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก และต้องลงทะเบียนลงข้อมูลก่อน 3 วัน ก่อนจะเข้าประเทศไทย

รวมทั้งทาง สปป.ลาว ยังไม่สามารถนำรถยนต์ส่วนบุคคลเข้ามาได้ โดยจะขอพิจารณาเงื่อนไขและขั้นตอนบางประการ จึงจะอนุญาตให้นำรถยนต์ข้ามมาได้ ส่วนคนไทยที่จะนำรถข้ามไปลาวสามารถไปได้ทันทีที่มีเอกสารครบถ้วน ทั้งเอกสารสำหรับบุคคล หนังสือเดินทางบุคคล และหนังสือเดินทางรถยนต์ ขั้นตอนการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19  ยังคงต้องยื่นการแสดงเอกสารการฉีดวัคซีนครบโดส โดยไม่ต้องตรวจ ATK และการที่คนไทยจะข้ามมาประเทศลาว ยังพบปัญหาการใช้เวลานานกลับการตรวจบางคนใช้เวลาถึง 3-4 ชั่วโมงกว่าจะผ่าน ทั้งการตรวจโควิด เอกสารต่างๆ ทั้งด่านไทยและด่าน สปป.ลาว หลายๆด้านยังไม่ลงตัว

แต่ที่ข้ามมาช่วงนี้ทางด้านของ สปป.ลาว ส่วนใหญ่ที่ข้ามมาจะเป็นนักธุกิจ มาซื้อสินค้า ส่วนด้านการท่องเที่ยว ทางนักธุรกิจการท่องเที่ยว สปป.ลาว ยังคงคึกคัก เตรียมรับนักท่องเที่ยวจากไทย และนำคนลาว มาท่องเที่ยวไทย เดียวนี้เริ่มขายรายการทัวร์กันแล้ว หลังจากซบเซามานาน แต่ข้อดีของประเทศ สปป.ลาว โดยทางรัฐบาลเขาให้ความสำคัญกับธุกิจการท่องเที่ยวและสนับสนุน โดยการมาท่องเที่ยวเป็นกลุ่ม ต้องผ่านบริษัททัวร์เท่านั้น ทำให้บริษัททัวร์ของเขามีความเข้มแข็ง โดยมีรัฐบาลหนุนหลัง และการประชาชนของเขามาท่องเที่ยวไทยถ้าผ่านบริษัททัวร์ ไม่ต้องทำไทยแลนด์พาส สามารถผ่านเข้าประเทศไทยได้เลย

แสดงความคิดเห็น - Facebook