ข่าวบ้านเมือง

ผู้ว่าฯ เลย ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมการเปิดด่านพรมแดนไทย-ลาว บ้านนากระเซ็ง อ.ท่าลี่

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยนายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายณฐพงษ์ วงศ์สง่า หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเลย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมด้านต่างๆ ของด่านพรมแดนไทย-ลาว บ้านนากระเซ็ง อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย พร้อมเป็นประธานการประชุมหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง

โดยจังหวัดเลยได้เปิดด่านชายแดนตามนโยบายรัฐบาลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 และ สปป.ลาว ได้ให้เปิดด่านชายแดน เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยในที่ประชุมได้เน้นย้ำการอำนวยความสะดวกและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนักท่องเที่ยวให้ดีที่สุด พร้อมกับดูแลความเรียบร้อยการขนส่งสินค้าผ่านแดนเต็มที่  โดยทุกหน่วยงานยืนยันมีความพร้อมและเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ไว้เป็นอย่างดี ทั้งได้มีการซักซ้อมการปฏิบัติด้านต่างๆ ตามขั้นตอนก่อนหน้านี้แล้ว ด้านการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   

และในที่ประชุมนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ยังได้เน้นย้ำและกำชับให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด ผู้เดินทางผ่านด่านชายแดนทุกคนต้องได้รับวัคซีนครบโดย มีผลตรวจ ATK และมอบหมายหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่คัดกรองการเดินทางเข้า-ออก อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยทุกคน และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการค้าชายแดนไทบและ สปป.ลาว

แสดงความคิดเห็น - Facebook