ข่าวทั่วไป

ช่วยชาวสวน จัดงานมะม่วงเชียงคาน หลังได้รับผลกระทบโควิดและน้ำมันแพง

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ ลานวัฒธรรมวัดท่าคก ถนนคนเดินเรือนไม้เก่า อ.เชียงคาน จ.เลย ได้มีพิธีเปิดงานมะม่วงเชียงคาน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 พ.ค. 65 โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีเปิด มีนายอภินันต์ สุวรรณโค นายอำเภอเชียงคาน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารตำบลบุฮม พร้อมกับเกษตกรผู้ปลูกมะม่วง ร่วมพิธีเปิด

นายอภินันต์ สุวรรณโค นายอำเภอเชียงคาน เผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ส่งผลให้ผลไม้ไทยในฤดูกาลผลิตปีนี้ โดยเฉพาะมะม่วงในพื้นที่ ต.บุฮม ที่มีผลผลิตออกมาพร้อมกัน ประสบปัญหาอย่างมาก ทั้งเรื่องราคาผลผลิตตกต่ำกว่าทุกปี นอกจากนี้ยังมีปัญหาด้านการขนส่ง น้ำมันราคาแพง และเนื่องจากบางพื้นที่ในการจัดส่งเป็นจังหวัดพื้นที่สีแดง จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ขณะที่จุดรับซื้อที่เคยรับซื้อผลไม้ขนาดใหญ่หลายแห่งต้องปิดตัวกะทันหัน จึงทำให้ไม่สามารถรับซื้อผลไม้ไปจำหน่ายได้

ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกร ชาวสวนมะม่วงในพื้นที่อำเภอเชียงคาน และช่วยเหลือสนับสนุนการรวมกลุ่มของพี่น้องเกษตกรในพื้นที่ จึงได้จัดงาน มะม่วงเชียงคานขึ้น ระหว่างวันที่ 13-15 พ.ค.เพื่อให้ผู้บริโภค นักท่องเที่ยว สามารถซื้อสินผลไม้ และแปรรูป กับเกษตกรผู้ปลูกโดยตรง

ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า นอกจากเชียงคานเป็นเมืองท่องเที่ยว ยังเป็นเมืองที่ปลูกผลไม้โดยเฉพาะที่ พื้นที่ตำบลบุฮมมี 11 หมู่บ้าน  2,468 ครัวเรือน ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร มีผลไม้ที่ปลูกในพื้นที่มี กล้วย มะขามหวาน ทุเรียนพันธุ์คักเลย เงาะ มะยงชิด ส้มโอ สำคัญเกษตรกรจะปลูกมะม่วงเป็นหลัก ที่ปลูกมากถึง 17,333 ไร่ มีหลายสายพันธ์ ส่วนใหญ่มะม่วงในตำบลบุฮม จะส่งออกไปขายยังประเทศ มาเลเชีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น เวียดนาม และจีน

โดยจะมีพ่อค้าคนกลางรับไปจำหน่าย แต่ละปีก่อนจะมีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ชาวบ้านตำบลบุฮม จะมีเม็ดเงินเฉพาะจากการมะม่วงในแต่ละปี เฉลี่ย 50-100 ล้านบาท แต่หลังมีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 รายได้ของเกษตกรสูญหายไปกว่าครึ่ง อีกทั้งช่วงนี้ยังได้รับผลกระทบจากน้ำมันแพง การขนส่งมีราคาแพงขึ้นกว่าเท่าตัว เกษตกรส่วนใหญ่จึงได้ผลกระทบมาก บางสวนต้องปล่อยให้ร่วงทิ้ง

แสดงความคิดเห็น - Facebook