ข่าวทั่วไป

จ.เลย จัดประชุมครั้งแรกในรอบ 2 ปี ไทย-ลาว เพื่อร่วมส่งเสริมการร่วมมือการค้าและการท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 65 ที่โรงแรมเลยพาเลซ อ.เมือง จ.เลย นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชา และนายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายธรรมนูญ ภาคธูป ผจก.อพท.5 และหัวหน้าส่วนราชที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมประชุมพบปะหารือส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ ด้านการท่องเที่ยว ไทยและ สปป.ลาว กับ ท่านคำแพง ตัดสะหวัด หัวหน้าแผนกการต่างประเทศ แขวงไชยะบุลี และคณะ พร้อมทั้ง ปริญญาเอก นางสุดาพอน คมทะวง หัวหน้าแผนกแถลงข่าว วัฒนธรรมและท่องเที่ยว แขวงหลวงพระบาง และคณะ หลังจากได้ว่างเว้น การประชุมและหยุดการท่องเที่ยวของทั้ง 2 ประเทศ มากว่า 2 ปีจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19

นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชา ได้เผยว่า จากที่ได้ว่างเว้นและการท่องเที่ยวหยุดชะงักลง จากเหตุการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 หลังจากที่ทั้ง 2 ประเทศ ได้เปิดประเทศให้ประชาชนทั้ง 2 ประเทศ ได้ท่องเที่ยว และในวันที่ 23-26 มิถุนายน ที่ผ่านมา ท่านชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้เดินทางพร้อมคณะ ซึ่งทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมเดินทาง ไปเชื่อมความสัมพันธ์กับทางแขวงไชยะบุลี และแขวงหลวงพระบาง ในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการค้าการลงทุน และได้มีการดำเนินการทั้ง 2 แขวง จากนั้นได้เรียนเชิญเจ้าแขวงเดินทางมาร่วมงานบุญผีตาโขน

และในโอกาสนี้จึงได้มีการร่วมประชุม เพื่อที่จะสืบสายสัมพันธ์กับความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว การค้าการลงทุน ทั้ง 2 แขวง และจังหวัดเลย ซึ่งเป็นโอกาสที่พัฒนาด้านการค้าทั้ง 2 ประเทศ  ร่วมการท่องเที่ยว โดยทางจังหวัดเลย ได้เสนอรูปแบบที่สอดรับกับนักท่องเที่ยว ความต้องการของนักท่องเที่ยว ในเรื่องของแพลตฟอร์ม แอพพลิเคชั่น LANEXANG INFO ที่จะเป็นช่องทางผู้ประกอบการของทั้งจังหวัดเลย และ 2 แขวง ได้นำเอา แหล่งการท่องเที่ยว ของดีแต่ละประเทศ อยู่ในแพลตฟอร์ม แอพพลิเคชั่น LANEXANG INFO เป็นการสร้างสิ่งที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยวในรูปแพลตฟอร์ม ซึ่งเป็นการเปิดการท่องเที่ยวแบบสมัยใหม่

แสดงความคิดเห็น - Facebook