ข่าวทั่วไป

เลยชวนชิมช็อป เงาะบ้านเสี้ยว หวาน กรอบล่อน ปลูกบนเขา

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสี้ยว อ.เมือง จ.เลย นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดงาน เงาะเมืองเลย ของดีตำบลเสี้ยว ประจำปี 2565 โดยมีนายณฐพล วิถี  นายอำเภอเมืองเลย นายวุฒินันต์ โอชารส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสี้ยว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชนตำบลเสี้ยวร่วมพิธีเปิด

โดยมีกิจกรรมภายในงาน มีการแสดงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนป่าแดง “ ชุดแดนซ์ผลไม้” และการแสดงของพนักงาน อบต.เสี้ยว “ชุดคิดฮอดอ้ายแท้ๆแน่ว” พร้อมกับมีการประกวดคุณภาพเงาะตำบลเสี้ยว ผลโต รสชาติดี การแข่งขันกินเงาะ การประกวดส้มตำเงาะตำบลเสี้ยวประกอบลีลา การประกวดธิดาเงาะ และการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP)ของหมู่บ้านและตำบลต่างๆ                ในเขตอำเภอเมืองเลยและจังหวัดเลย รวมทั้งการจำหน่ายเงาะเมืองเลย ของดีตำบลเสี้ยว

สำหรับเงาะที่ปลูกในพื้นที่ตำบลเสี้ยว เป็นเงาะพันธุ์โรงเรียนที่นำกิ่งพันธุ์มาจากภาคใต้ ส่วนผลผลิตที่ได้เกษตรกรบอกว่า แม้ผลจะมีขนาดเล็ก แต่รสชาติหวานอร่อย เนื้อแห้ง ไม่แฉะ กรอบและล่อนไม่ติดเมล็ด สาเหตุส่วนหนึ่งเป็นเพราะปลูกอยู่ในพื้นที่ภูเขาไฟเดิม ซึ่งเป็นแหล่งที่อุดมไปด้วยสารโพแทสเซียมและฟอสฟอรัส จึงเป็นที่นิยมของผู้บริโภคในปัจจุบัน ปัจจุบันมีเกษตรกรตำบลเสี้ยวปลูกเงาะ  ยึดเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม จำนวน  318 ราย มีพื้นที่ปลูกทั้งสิ้น จำนวน 318  ไร่ เกษตรกรมีรายได้ ต่อปี จำนวน 17-35 ล้านบาท เฉลี่ยต่อไร่ ๆ ละ 50,000 ถึง 100,000 บาท นอกจากนี้ในพื้นที่ตำบลเสี้ยว นอกจากจะมีเงาะหลายร้อยไร่แล้ว ยังมีทุเรียน มังคุด รวมไปถึงผลไม้อื่นๆ ที่ปลูกอยู่ในพื้นที่อีกมาก ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถแวะเข้าชมและสนับสนุนรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ได้ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง

ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพของผลผลิต และส่งเสริมการแปรรูปสินค้าภาคเกษตรให้ได้มาตรฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลเสี้ยวร่วมกับ จึงได้จัดทำ “โครงการจัดงานประชาสัมพันธ์เงาะเมืองเลย  ของดีตำบลเสี้ยว ประจำปี พ.ศ. 2565 ”  ขึ้นมา

แสดงความคิดเห็น - Facebook