ข่าวทั่วไป

เตรียมจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณี 111 ปี เมืองเชียงคาน

เมื่อวันที่  3 สิงหาคม 64  ที่ลานวัฒนธรรมวัดท่าคก  ถนนชายโขง  อ.เชียงคาน จ.เลย  นายชัยธวัช  เนียมศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายอภินันต์  สุวรรณโค นายอำเภอเชียงคาน  นายจริยาทร  สูหู่  ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงาน และนายกมล  คงปิ่น นายกเทศมนตรีตำบลเชียงคาน ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน สืบสานวัฒนธรรมประเพณี 111 ปี อำเภอเชียงคาน ซึ่งจะมีกิจกรรมหลากหลาย ประกอบด้วยกิจกรรมทางด้านประเพณีวัฒนธรรม การแสดงศิลปวัฒนธรรม อาทิเช่น การแสดงของเผ่าไทดำ ประเพณีผีขนน้ำ การลอยผาสาด การแสดง แสง สี เสียง ตำนานเมืองเชียงคานและมหรสพครบครันตลอดงาน ในระหว่างวันที่  13-20 สิงหาคม 2565

นายอภินันต์  สุวรรณโค นายอำเภอเชียงคาน เผยว่า อำเภอเชียงคาน เป็นอำเภอเล็กๆ ริมฝั่งแม่น้ำโขง มีประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ เหมาะสมสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์  และวิถีชีวิตที่จะหาดูได้ยากยิ่งในปัจจุบัน  โดยการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณี 111 ปี อำเภอเชียงคาน ขึ้นวันที่  13-20 สิงหาคม นี้

ซึ่งการจัดงานครั้งนี้มีวัถตุประสงค์ เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของพระยาศรีอรรคฮาต  (ทองดี ศรีประเสริฐ )  เจ้าเมืองเชียงคานคนสุดท้าย และนายอำเภอเชียงคานคนแรก บรรพบุรุษของคนเชียงคาน ผู้สร้างบ้านแปงเมือง วางรากฐานการพัฒนาเชียงคานให้เป็นปึกแผ่นมั่นคง และเป็นแบบอย่างของอนุชนคนรุ่นหลังมาจนถึงปัจจุบัน  เพื่อแสดงออกถึงวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิต ที่ดีงามของชาวเชียงคาน  และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอเชียงคาน พร้อมกับจะมีกิจกรรมหลากหลาย

ประกอบด้วยกิจกรรมทางด้านประเพณีวัฒนธรรม การแสดงศิลปวัฒนธรรม โดยจะมีขบวนแห่ผาสาดลอยเคราะห์ การแสดงแสง สี เสียง เล่าเรื่องเมืองเชียงคาน กิจกรรมย้อนรอยผ้าพื้นเมืองเชียงคาน การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ไทดำ ผีขนน้ำ การประกวดภาพวาดแหล่งท่องเที่ยวเชียงคาน   การประกวดเรียงความ “เชียงคาน บ้านฉันมีดี” การประกวดทำอาหารจากปลาน้ำโขง  การประกวดพืชผลทางการเกษตร และการประกวดนางงาม 111 ปี เชียงคาน นอกจากนั้น ยังมีการออกร้าน จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน จากผู้ประกอบการร้านค้าในพื้นที่อำเภอเชียงคาน

แสดงความคิดเห็น - Facebook