ข่าวทั่วไป

ผู้ว่าฯเลย ยังคงมีคำสั่งปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโควิด ฝ่าฝืนโทษทั้งจำทั้งปรับ

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดเลย ได้มีประกาศคำสั่งจังหวัดเลย เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ตามที่ได้มีประกาศ เรื่องการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฎิบัติการป้องกัน แก้ไข ระงับยับยั้ง ฟื้นฟู หรือช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ฉุกเฉิน และให้การป้องกันใช้มาตรการต่างๆ ยังคงดำรงอยู่ต่อไป เพื่อยับยั่งการแพร่ระบาดของโรคโควิด- 19 ไปสู่พื้นที่และป้องกันมิให้โรคกลับมาแพร่ระบาดใหม่ในพื้นที่เคยควบคุมได้ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 14/2563

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 จึงมีคำสั่งปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่โรค ดังนี้ โรงมหรสพ สถานบริการ ผับ บาร์ สถานบันเทิง สวนน้ำ สนามเด็กเล่น สวนสนุก สวนสัตว์ สถานที่เล่นสเก็ตหรือ โรลเลอร์เบรคหรือการละเล่นอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน สนุกเกอร์ บิลเลียด สถานที่เล่นโบว์ลิ่งหรือตู้เกม ร้านเกมและร้านอินเทอร์เน็ต สระว่ายน้ำสาธารณะ สนามชนไก่ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า สถานที่ออกกำลังกายฟิตเนส คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุมสถานที่จัดนิทรรศการ พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุดสาธารณะ สถานรับเลี้ยงเด็ก

สถานดูแลผู้สูงอายุ สนามมวย โรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้ (ยิม) สถานที่สักหรือเจาะผิวหนังหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย สถาบันลีลาศหรือสอนลีลาค สนามม้า สถานประกอบกิจการอาบน้ำ อบไอน้ำ อบสมุนไพร สถานประกอบการเพื่อสุขภาพสถานประกอบการนวดแผนไทย นวดฝ่าเท้าและสถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด ในพื้นที่จังหวัดเลยเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะได้ประเมินสถานการณ์และมีข้อกำหนดให้ผ่อนคลายต่อไป

หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาทตามมาตรา 52 พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พศ. 2558 แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค.2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

แสดงความคิดเห็น - Facebook