ข่าวทั่วไป

เชียงคานรับธงสัญลักษณ์ สู่มาตรฐานการท่องเที่ยวระดับสากลอย่างยั่งยืนโลก

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 67 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ลานวัฒนธรรม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย จัดโดย สำนักงานพื้พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.เลย) ร่วมกับเทศบาลตำบลเชียงคาน ได้จัดกิจกรรมการสื่อสารและส่งมอบธงสัญลักษณ์ “เชียงคานสู่การท่องเที่ยวระดับสากล Green Destinations Silver Award 2024” โดย Green Destinations ซึ่งเป็นระบบรับรองมาตรฐานระดับนานาชาติ ที่รับรองความสำเร็จในการพัฒนาความยั่งยืน ให้กับแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งเป็นระบบรับรองมาตรฐานที่ได้รับการ Accredited จาก GSTC หรือ สภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก

โดยมี นายอนุพงศ์ คำภูแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม และดร.ชุมพล มุสิกานนท์ รองผู้อำนวยการ อพท. นายธรรมนูญ ภาคธูป ผู้จัดการ อพท.เลย นายอภินันต์ สุวรรณโค นายอำเภอเชียงคาน ร่วมทั้ง นายมาซารุ ทาคายามะ และนาง สุภาพร ประชุมไพ กรรมการบอร์ดของ Green Destinations ซึ่งดูแลการท่องเที่ยวแบบหยั่งยืนแถบทวีปเอเชีย พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนหน่วยงานในจังหวัดเลย หน่วยงานอำเภอ เทศบาล ชุมชน ผู้ประกอบการ ร่วมเข้ากิจกรรม

นายธรรมนูญ ภาคธูป ได้เผยว่า กิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สำคัญของชาวเชียงคาน และจังหวัดเลย ที่จะมาร่วมกันแสดงพลัง และความยินดีกับความสำเร็จของเชียงคาน ที่ได้รับรางวัลมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในระดับสากล Green Destinations Award ในระดับ Silver (เหรียญเงิน) ซึ่งถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งแรกของประเทศไทย เป็นแหล่งท่องเที่ยวแรกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวลำดับที่ 5 ของทวีปเอเชีย (จาก 3 ประเทศ คือ ไต้หวัน ญี่ปุ่น และประเทศไทย) ที่ได้เข้าร่วมการรับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว จากสภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC)

ซึ่ง อพท.เลย ได้ดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบตำบลเชียงคาน ตามแนวทางเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) ตั้งแต่ปี 2562 โดยได้ขับเคลื่อนเกณฑ์ GSTC ร่วมกับหน่วยงานและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดยการบูรณาการ การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในปี 2563 เชียงคานได้รับการจัดอันดับ 100 แหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนระดับโลก หรือ TOP 100 หลังจากนั้น อพท.เลย ได้ขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ตำบลเชียงคานมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป้าหมายความยั่งยืนสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวในระดับนานาชาติ Green Destinations ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ภาคีเครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การได้รับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน Green Destinations Award  ถือเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ในความสำเร็จ ของการยกระดับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ให้มีคุณภาพมาตรฐานในการบริหารจัดการ แหล่งท่องเที่ยวตามหลักการของความยั่งยืนเทียบเคียงระดับนานาชาติ

แสดงความคิดเห็น - Facebook