ข่าวทั่วไป

ปล่อยคาราวานรถยนต์ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีพุทธและท่องเที่ยวชุมชน ตามเส้นทางโรแมนติก รูท และนาคี รูท

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ลานจอดรถหน้าสนามกีฬากลางจังหวัดเลย อ.เมือง จ.เลย นางสาวจุฑามาศ  กุลรัตน์ ท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดเลย ได้จัดกิจกรรมปล่อยคาราวานรถยนต์ ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีพุทธ และท่องเที่ยวชุมชน ตามเส้นทางกลุ่มจังหวัดสบายดี ตามโครงการพัฒนาศักยภาพสถานที่ท่องเที่ยวตามเส้นทางโรแมนติก รูท (Romantic Route) และนาคี รูท  (Nakhee Route) เริ่มจากจังหวัดเลย ไปหนองคาย-บึงกาฬ-อุดรธานี และสิ้นสุดปลายทางที่จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีนายณรงค์ จีนอ่ำ ปลัดจังหวัดเลย เป็นประธาน

นางสาวจุฑามาศ กุลรัตน์ ได้กล่าวว่า จากวิกฤตการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยว เป็นอุตสาหกรรมแรกที่ได้รับผลกระทบ และอาจจะเป็นอุตสาหกรรมสุดท้ายที่ฟื้นกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ส่งผลต่อผู้ประกอบกิจการในด้านการท่องเที่ยวทุกสาขา  ดังนั้นเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยเหลือผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเที่ยวทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง จังหวัดเลยโดยการสนับสนุนงบประมาณของกลุ่มจังหวัดสบายดี ซึ่งมีจังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี หนองบัวลำภู จึงจัดกิจกรรมคาราวานรถยนต์ส่งเสริมการท่องเที่ยวนี้ขึ้น พร้อมเป็นการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวในยุค New Normal

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดสบายดี และรักษาสืบทอดภาพลักษณ์ที่ดีของการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนแถบภาคอีสานตอนบน และ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวเขตกลุ่มจังหวัดสบายดี ให้การกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยว ในกลุ่มจังหวัด และเขตใกล้เคียง รวมทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดให้เป็นที่รับรู้มากขึ้น โดยกิจกรรมคาราวานรถยนต์ส่งเสริมการท่องเที่ยว กำหนดจัดด้วยกัน 2 ครั้งด้วยกัน  คือครั้งแรก ระหว่างวันที่ 12 – 15 กันยายน 2563 ครั้งที่สอง  ระหว่างวันที่  18-21 กันยายน 2563 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งละ 100 คน นางสาวจุฑามาศ กล่าว

แสดงความคิดเห็น - Facebook