ข่าวทั่วไป

เลยร่วมก้าวผ่านวิกฤติโควิด จัดงาน อาหารพื้นถิ่น ศิลปินพื้นบ้านเปิดพื้นที่หนุนเศรษฐกิจชาวเลย

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงค่ำคืนของวันที่ 12 ก.ย. ที่ผ่านมา ณ.สนามหน้าที่ว่าการอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย นางรวงทอง พลธิราช วัฒนธรรมจังหวัดเลย ร่วมกับ นางสาวภูมารินทร์ คงเพียรธรรม นายอำเภอภูเรือ ได้ร่วมกันจัดงาน และมีพิธีเปิดงานโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ” อาหารพื้นถิ่น ศิลปินพื้นบ้าน” งานวัฒนธรรมเชื่อมใจ วิถีไทเลย เทิดไท้องค์สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดงาน

นางรวงทอง พลธิราช วัฒนธรรมจังหวัดเลย ได้กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์และเกียรติภูมิของประเทศ และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลยได้ตระหนัก และเห็นความสำคัญดังกล่าว ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงกำหนดจัดงาน “วัฒนธรรมเชื่อมใจ วิถีไทเลย เทิดไท้องค์พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ” กิจกรรมย่อย “อาหารพื้นถิ่น ศิลปินพื้นบ้าน” เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริมและพัฒนาขนบธรรมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม พัฒนาชุมชนท้องถิ่น เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติไปสู่สากล

และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยังคงมุ่งเน้นในการส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมสินค้าท้องถิ่น เพื่อหนุนเสริมรายได้ให้กับคนในชุมชน และกลุ่มวิสหกิจชุมชน เพื่อร่วมกันก้าวผ่านวิฤตโควิต19 ทั้งสร้างพื้นที่ประชาสัมพันธ์สินค้าจังหวัดเลย และส่งเสริมการท่องเที่ยว ทั้งโชว์การแสดงต่างๆที่สื่อถึงเอกลักษณ์ท้องถิ่น ให้เป็นที่แพร่หลายสู่สายตาคนทั้งประเทศ

โดยได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่12 – 13 กันยายน 2563 ซึ่งภายในงานมีการจัดบูธสำหรับผู้ประกอบการ ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้า อาหารและบริการ ตลอดจนของฝากของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และมีการแสดง Opening Show ชื่อชุด “เรือมสดุดีพระพันปีหลวง” และยังมีการแสดง ผีบุ้งเต้า การแสดงพื้นเมืองอีสาน และมินิคอนเสิร์ต ตลอดการจัดงาน

แสดงความคิดเห็น - Facebook