ข่าวทั่วไป

โครงการข้าวเพื่อสุขภาพอินทัช “เยี่ยมบ้านเพื่อน เยื่อนถิ่นเกษตรอินทรีย์ PGS โพนเชียงคาน”

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 63 ที่รัฐวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวตำ […]